El pressupost per Barcelona de Collboni és continuista i sense ambició

El grup de Trias per Barcelona presenta fins a 375 al·legacions al projecte de Pressupost que tramita l’Ajuntament per demostrar que existeix un programa d’actuacions alternatiu i de canvi real a la capital catalana al qual l’Alcalde i el PSC han renunciat.

El Grup Municipal de Trias per Barcelona destaca que el pressupost de Jaume Collboni pel 2024 a la capital catalana és continuista i propi d’un govern dèbil i sense ambició que abandona la ciutat a la inèrcia i el ralentí. El grup de TriasxBCN ha presentat fins a 375 al·legacions al projecte de Pressupost que tramita l’Ajuntament per demostrar que existeix un programa d’actuacions alternatiu i de canvi real a la capital catalana al qual l’Alcalde i el PSC han renunciat.

375 propostes

Dimecres passat va acabar el termini per a la presentació per part dels grups municipals de les al·legacions al Projecte de Pressupostos (General i Consolidat) de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2024, així com les seves Bases d’Execució i annexos, que va iniciar el tràmit a la Comissió d’Economia i Hisenda del dia 20 de febrer amb els vots favorables de PSC, BComú i ERC. Així, aquest 13 de març. El grup de Trias per Barcelona ha registrat un document de més de 50 pàgines que recullen fins a 375 al·legacions al pressupost amb el qual la formació que presideix Xavier Trias vol mostrar quines són les prioritats i el canvi que una majoria de la ciutat de Barcelona reclama i que el Govern de Jaume Collboni i els seus socis no farà. Són 375 propostes en forma d’al·legació, de les quals més de 200 corresponen a projectes a impulsar específicament als 10 districtes, i que en realitat són un programa de canvi al qual l’actual alcalde i el seu Govern ja ha renunciat.

El projecte de Pressupost que ara està en tràmit és exactament el mateix que el ja presentat i retirat cinc mesos enrere

En un apartat inicial de consideracions prèvies, el grup de TriasxBCN denuncia que en realitat el projecte de Pressupost que ara està en tràmit és exactament el mateix que el ja presentat i retirat cinc mesos enrere, el passat mes d’octubre, per part del Govern en no trobar cap consens ni suport per aprovar-los. Cinc mesos donen per molt -és gairebé mig any de la vigència d’un pressupost en condicions normals-; i són cinc mesos que poden servir per negociar, per actualitzar dades, per adequar partides, i per concretar millor els ingressos. O també poden ser cinc mesos per esperar un acord de suport pressupostari en altres administracions i aprofitar per posar el pressupost de Barcelona com a moneda de canvi.

La realitat és que l’equip de govern municipal de Barcelona, amb l’alcalde al capdavant, ha presentat un pressupost en diferit. Un pressupost que es presenta a l’octubre, es guarda al calaix cinc mesos, i es torna a treure just quan s’acorda el pressupost de la Generalitat, tot deixant clar que l’interès de Barcelona i els barcelonins i barcelonines no ha estat la prioritat.

El grup de TriasxBCN considera que la proposta de pressupost pel 2024, el primer del mandat, aquell que ha de marcar les prioritats polítiques i ha d’indicar un camí de transformació per seguir els propers quatre anys, és en realitat un pressupost de mínims, sense ambició, un pressupost d’anar fent, de continuïtat de les polítiques dels darrers anys… Un pressupost que, tal i com indica la manera d’actuar del Govern municipal, servia a l’octubre, serveix al febrer/març i que igual podria servir pel setembre vinent. És un pressupost fet per un govern de 10 regidors de 41, que espera l’adhesió entusiasta i acrítica de la resta de grups, sense cap opció de canvi real, perquè les al·legacions podrien matisar, però que en cap cas poden arribar a canviar el seu sentit i modificar les seves prioritats.

A parer del grup de Trias per Barcelona, el pressupost de Collboni en cap cas respon a la voluntat de canvi expressada pels barcelonins i les barcelonines a les eleccions del passat mes de maig, i això no es pot resoldre amb al·legacions, sinó que requereix una revisió total ja que no recull, en cap cas, moltes de les prioritats que considerem imprescindibles per donar-li suport.

Amb les seves 375 al·legacions, el grup de Trias per Barcelona vol demostrar que hi ha alternativa al pressupost absolutament continuista de Collboni, que impulsa les mateixes polítiques dels darrers anys amb menys empenta, i que condemna la ciutat a la inèrcia, la procrastinació i el ralentí de tot el que requereix l’impuls i la feina de l’equip de Govern.

Algunes de les al·legacions més destacades de TriasxBCN al Pressupost pel 2024 de l’Ajuntament de Barcelona
 • Rebaixa de la partida pressupostària d’ingressos per I’Impost de Vehicles, atesa la pèrdua d’ingressos previstos derivada de la no aprovació de la proposta d’Ordenances Fiscals.
 • Sol·licitem que la partida d’ingressos per la PIE (Participació en els Ingressos de l’Estat) tingui en compte el possible efecte de la compensació de liquidacions anteriors, especialment la possible afectació per la pèrdua d’ingressos derivada de la liquidació definitiva de la PIE de 2020.
 • Sol·licitem que es consigni la partida pressupostària corresponent per assumir l’increment previst de transferències cap a l’AMB o, en el seu defecte, es tingui previst.
 • Sol·licitem que es consigni la partida pressupostària corresponent per assumir un augment de la transferència cap a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
 • Sol·licitem la partida pressupostària corresponent per assumir l’augment dels costos de serveis de l’Ajuntament i gestió d’equipaments en concessió -com la gestió d’equipaments esportius, per exemple-, s’estableixin ajuts a l’explotació, i s’hi estigui a sobre -preveient l’impacte econòmic- dels balanços comptables i de gestió d’aquestes concessions, mantenint el seu necessari equilibri econòmic.
 • Sol·licitem que es consigni la partida pressupostària corresponent per poder assumir els augments dels costos laborals derivats de les modificacions dels convenis col·lectius.
 • Sol·licitem aturar l’execució del Programa Superilles fins que es presenti un informe detallat de totes les actuacions previstes en aquest programa i els imports destinats a cadascuna d’elles i que es presenti en Plenari del Consell Municipal per al seu debat i aprovació, i com a conseqüència:
  1. Que se’ns aclareixi si la partida Programa Superilles “Redacció de projectes dotada en 15,621,27 €” és per redactar més projectes de superilles, o si són compromisos d’encàrrecs ja existents, i si no és així que aquest import i concepte passi a un altre programa d’urbanisme o espai públic.
  2. Que la partida Programa Superilles “Actuacions de millora de 2.541.866 €” es consigni adequadament en funció de quin sigui l’objecte (reparacions, aplicació recomanacions sentència, etc.) i es delimiti si les deficiències existents són responsabilitat de l’empresa que ha realitzat les obres o de la presa amb que es van voler executar.
 • Sol·licitem paralitzar la redacció del projecte per a la perllongació del tramvia, i destinar aquests diners a l’elaboració d’un Pla del Vianant (Objectiu: Accidents 0 i Confort viari 10), un Pla de transició de l’estacionament en superfície (Objectiu: cap cotxe estacionat en superfície) i un Pla de Semaforització (Objectiu: disminució del 20% de la congestió) de la ciutat per millorar la mobilitat.
 • Sol·licitem consignar una nova partida de 60.000€ per realitzar una auditoria dels carrils bici o carrils bus de doble sentit que situen en una posició de vulnerabilitat el vianant i revertir aquells que posin en risc la vida de les persones.
 • Sol·licitem dotar pressupostàriament una partida per tal d’endegar una campanya informativa de gran abast per tal de fer conèixer a la població (ciutadania, emprenedors i empreses) l’existència de la tarifa plana fiscal, la manera d’acollir-s’hi i els requeriments necessaris.
 • Sol·licitem crear un programa de Segell de Qualitat de l’Ocupació, incorporant una partida de 220.000€ per a posar-lo en marxa, implantant mesures de reconeixement de bones pràctiques en matèria laboral, entre d’altres un segell de qualitat, de totes aquelles empreses de la ciutat que generin ocupació estable, impulsin plans d’igualtat, compleixin amb el salari mínim de ciutat o desenvolupin polítiques de conciliació per als seus treballadors i treballadores.
 • Sol·licitem impulsar un gran acord pel Salari mínim de ciutat, incorporant una partida de 50.000 euros per a elaborar una proposta, concertar primer el consens polític, i posteriorment el públic i privat a tota la ciutat, signar-ho i exigir-ho al Govern de l’Estat.
 • Sol·licitem una dotació pressupostària de 5 milions d’euros per a la realització d’una campanya de xecs-consum adreçada especialment al petit comerç, en temporada baixa -quan el consum es ralentitza- i, sobretot, millor gestionada i amb millors controls que la realitzada en el mandat passat.
 • Sol·licitem ampliar el programa Respir plus a altres realitats familiars com les famílies amb fills i filles amb discapacitat i també una línia d’ajuts per lleure i oci inclusiu de tot tipus, cultura, esportiu, artístic.
 • Sol·licitem una dotació pressupostària per a posar en marxa els primers APEUs (Àrees de Promoció Econòmica Urbana).
 • Sol·licitem la inclusió del Barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes (o la divisió territorial corresponent a Les Planes), així com la del barri de Montbau, en el Pla de Barris, pel que demanem augmentar la partida al Pla, per tal de que els esmentats barris rebin la seva part proporcional en impuls i suport a projectes per a revertir les desigualtats.
 • Sol·licitem l’increment del nombre d’habitatges destinats a Housing First (quadruplicar en 4 anys).
 • Sol·licitem l’establiment una partida extraordinària i específica d’1 milió d’euros dedicada a la lluita contra les ocupacions delinqüencials d’immobles i locals comercials.
 • Sol·licitem una partida extraordinària dedicada a establir una línia d’ajudes pels joves en situació de risc d’exclusió social puguin fer front al pagament de subministraments, lluitant així contra la pobresa energètica.
 • Sol·licitem una partida pressupostària per a la implantació, en col·laboració amb les entitats que treballen a favor de la comunitat LGTBIQ+ de la ciutat, d’una APP municipal que centralitzi i doni accés ràpid a tots els recursos que el col·lectiu té a la seva disposició a Barcelona, incloent-hi els relacionats amb l’assessorament psicològic, l’orientació legal i jurídica en la defensa de drets, la informació sociosanitària, l’assessorament laboral, l’atenció a les persones trans i intersexuals, l’alerta immediata i geolocalitzada per agressions homòfobes i una guia de comerços, professionals i negocis favorables a la comunitat LGTBIQ+.
 • Sol·licitem consignar una partida pressupostària per a la construcció d’un espai museístic de record i memòria al poble gitano, treballat de forma conjunta amb la comunitat gitana de Gràcia.
 • Sol·licitem que des de l’Ajuntament es garanteixi que per les vacances de Nadal i Setmana Santa s’oferiran activitats pels infants de segon cicle d’infantil i de primària i secundària en tots els barris de la ciutat, en centres educatius o bé en equipaments culturals o cívics o en entitats depenent de les necessitats i opcions de cada territori de la ciutat.
 • Sol·licitem dotar amb 20 milions d’euros el fons infància, revisar els criteris i flexibilitzar l’univers al que està dirigit l’ajut per tal que esdevingui una veritable política pública de suport a la família i de lluita contra la pobresa infantil.
 • Sol·licitem crear una línia d’ajuts amb un pressupost de 2.5 milions d’euros per complementar l’ajut que atorga la Generalitat a les llars d’infants privades per rebaixar el preu del 2-3 anys.
 • Sol·licitem una aportació extraordinària de 25M€ a l’Institut Barcelona Esports i que es dediquin a manteniment i millora d’equipaments; a clubs, federacions i entitats que promouen l’esport; i a esdeveniments esportius.
 • Sol·licitem la construcció d’un nou Camp de Rugbi, un nou Camp de Futbol Americà, la Remodelació del Palau d’Esports, la remodelació de la piscina Sant Jordi, la cobertura de pistes esportives i tres pavellons d’esport més dels previstos.
 • Sol·licitem l’increment substancial de les partides pressupostàries destinades al Consorci de Normalització Lingüística per l’any 2024, la creació de l’Oficina per la llengua catalana i el desenvolupament de les 64 mesures a favor del català aprovades l’any 2023.

Barcelona, 15 de març de 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt