Trias proposa impulsar una Taula per la justícia social per millorar el sistema de protecció social de la ciutat i l’atenció a les persones

Al cicle ‘Converses 28-M. Els reptes de la reconstrucció social amb els i les alcaldables per Barcelona’, organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Xavier Trias també proposa l’impuls a avals municipals per la fiança del lloguer, per donar seguretat jurídica, especialment al petit propietari

L’alcalde Xavier Trias, candidat de ‘Trias per Barcelona’ a les eleccions a l’Ajuntament del pròxim mes de maig, ha proposat aquest matí impulsar una Taula per la justícia social per establir un marc de treball que permeti millorar el sistema de protecció social de la ciutat i l’atenció a les persones. Al cicle ‘Converses 28-M. Els reptes de la reconstrucció social amb els i les alcaldables per Barcelona’, organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, també proposa, per millorar el problema de l’accés a l’habitatge, l’impuls a avals municipals per la fiança del lloguer, per donar seguretat jurídica a qui posa el seu habitatge al mercat de lloguer, especialment al petit propietari de la ciutat.

L’alcalde Xavier Trias ha participat aquest matí en el cicle ‘Converses 28-M’, la trobada ‘Els reptes de la reconstrucció social amb els i les alcaldables per Barcelona’, que organitza en el marc de la pre-campanya electoral la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social. Trias estava acompanyat per Neus Munté. A l’acte, que ha estat introduït per Roger Civit, Director de la Taula i per la presidenta de la Taula, Francina Alsina, hi han assistit una cinquantena de persones representants de diverses entitats, i ha constat d’una primera intervenció de Xavier Trias, seguida d’un debat amb els assistents.

Trias ha iniciat la seva intervenció afirmant que és un “enamorat del tercer sector”, destacant la importància d’aquest sector, amb unes entitats que fan una feina amb vocació pública, “l’administració us hauria d’estar molt agraïda”. Cal una relació directa amb les administracions públiques, i que la relació no sigui a base de subvencions.

Trias ha afirmat que aposta per una Barcelona que incorpora la prevenció en el disseny de les polítiques públiques i en l’estratègia de lluita contra la pobresa i per la justícia social. La prevenció ha de permetre actuar abans que una persona caigui en una situació de vulnerabilitat i que aquesta es cronifiqui i per això cal repensar i reforçar certs instruments. Necessitem quantificar i avaluar el retorn social dels diferents ajuts i prestacions municipals existents,

També ha destacat la importància de potenciar encara més la relació amb el teixit social de la ciutat i treballar en estreta col·laboració amb les entitats d’iniciativa social i per això ha afirmat que impulsarà una Taula per la justícia social que aplegui a tots els sectors implicats- el propi Ajuntament, teixit associatiu, col·legis professionals, persones expertes, i altres agents de la ciutat- per avançar cap a una major col·laboració amb tots ells, establint un marc de treball que permeti millorar el sistema de protecció social de la ciutat i l’atenció a les persones.

Per lluitar contra les desigualtats de la ciutat, en el cas de la infància -segons UNICEF a Catalunya el 31,8% d’infants viu en risc de pobresa-, Trias proposa, entre altres mesures, reformar l’ajuda d’infància 0-16, incrementar el suport a les famílies i modificar els criteris d’accés; per a les persones grans, lluitar contra la soledat no desitjada, en favor de l’envelliment actiu i la participació, i millorar l’atenció a les persones dependents; per a les persones amb discapacitat, garantir els seus drets, com és el compliment del nou codi d’accessibilitat, o la millora de la figura de l’assistent personal; per a les persones sense llar, millorar la seva atenció, amb espais d’acollida més petits, distribuïts per la ciutat, que permetin major seguretat i privacitat, amb més consignes i espais per a la higiene i descans.

L’habitatge ha centrat part de la intervenció de Xavier Trias. “A Barcelona hi ha un problema d’accés a l’habitatge. És evident”, i ha posat xifres: des de 2015 hem vist com el preu ha augmentat fins a un 49% a tota la ciutat. Llogar un pis a Barcelona és un 19% més car que fa un any i, cada cop més famílies veuen com la part del seu salari o ingressos que han de dedicar a pagar el lloguer és més elevada.

Sobre la regulació dels preus de lloguer, Trias ha assenyalat que és un debat complex, amb molts matisos i que, a curt termini, pot semblar interessant, “però la realitat ens mostra que una limitació també comporta riscos com, per exemple, la pèrdua de parc d’habitatge de lloguer. I, precisament, això és el que s’ha d’evitar.”

A parer de Trias cal més oferta d’habitatge de lloguer a la ciutat, a un preu accessible i això implica treballar amb tots els agents implicats, administracions i propietaris per tal de trobar mecanismes que permetin incorporar habitatge al mercat a un preu assequible. “Hem de construir un gran consens al voltant d’unes polítiques d’habitatge estables, a 30 anys vista, on es prioritzi l’assoliment d’habitatge de lloguer”.

Xavier Trias ha proposat, en línia al que proposa a Taula del Tercer Sector, impulsar avals municipals per la fiança del lloguer, per donar seguretat jurídica a qui posa el seu habitatge al mercat de lloguer, especialment al petit propietari de la ciutat.

També ha assenyalat la importància d”afavorir la generació d’ocupació de qualitat com a font de riquesa”. Barcelona, com a capital de Catalunya, ha estat històricament l’epicentre d’un país de gran capacitat emprenedora. He de donar continuïtat i potència a l’ecosistema que ha fet possible que Barcelona sigui una de les ciutats líders en la creació de riquesa al sud d’Europa. “Si es perd aquesta capacitat de creació de riquesa, no es podrà continuar finançant l’estat del benestar ni les polítiques socials, que no només volem mantenir, sinó que volem millorar. Com Ajuntament de Barcelona cal treballar per crear els escenaris favorables i continuar teixint la complicitat i el compromís de l’empresa com a principal motor de generació d’ocupació, vetllant perquè l’ocupació sigui de qualitat”.

Trias ha exposat que les repercussions sanitàries, socials i econòmiques de la COVID-19 estan sent molt grans i es continuaran fent visibles els propers anys i han suposat un empitjorament en la situació de moltes persones i col·lectius. Les entitats han rebut moltes més derivacions des dels serveis socials, moltes entitats de la ciutat han tingut greus problemes de tresoreria, degut als retards en els pagaments per part de l’Ajuntament, en un moment en què estaven rebent una gran pressió assistencial i han estat atenent i acompanyant persones vulnerables sense comptar amb els recursos econòmics acordats.

“Quan decidim que hi ha entitats que fan feina substitutiva de l’administració pública cal fer convenis que facin que hi hagi una relació estable. Hem de donar estabilitat i només s’aconsegueix si l’administració pública se sent lligada a aquestes entitats i que la feina que fan les entitats és la que fa l’Ajuntament”, ha dit, afegint “hem de professionalitzar les entitats, tots formem part d’un sistema i hem de col·laborar, això ens dona més força”.

Tot seguit, i per finalitzar l’acte, s’ha donat pas a les preguntes dels representants de les entitats presents a la sala.

Barcelona, 13 d’abril de 2023

 


ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt