‘Trias per Barcelona’ pacta amb el govern Collboni iniciar la modificació de la normativa urbanística que obliga a reservar un 30% per habitatge protegit

A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Habitatge, el regidor Damià Calvet aconsegueix suports per aprovar una proposició que també posa en marxa l’elaboració del Pacte de Ciutat per l’Habitatge, en el qual es prioritzi l’augment del parc d’habitatge protegit de lloguer

 

El Grup de Trias per Barcelona ha acordat avui amb el Govern de Jaume Collboni iniciar la modificació de la normativa urbanística que obliga a reservar un 30% per habitatge protegit. A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Habitatge, el regidor Damià Calvet ha aconseguit els suports per aprovar una proposició que també posa en marxa l’elaboració del Pacte de Ciutat per l’Habitatge, en el qual es prioritzi l’augment del parc d’habitatge protegit de lloguer.

 

El regidor Damià Calvet ha defensat una proposició a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Habitatge, que s’ha aprovat amb el suport dels regidors del PSC i del PP, i que insta el Govern municipal a:

 

Primer, iniciar el procés formal d’elaboració del Pacte de Ciutat per l’Habitatge, en el qual es prioritzi l’augment del parc d’habitatge protegit de lloguer en tots els seus règims i l’habitatge dedicat a atendre l’emergència social. Un Pacte que incorpori la visió metropolitana i de país, que tingui dimensió públic-privada, que doni resposta a les mancances socials del mercat de l’habitatge a la ciutat i que orienti l’acció de totes les institucions públiques amb competències o amb capacitats executives en matèria d’habitatge.

 

Segon, Dins del darrer trimestre de 2023, iniciar el procés de modificació de la normativa urbanística que obliga a fer un 30% de reserva per habitatge protegit en el sòl urbà consolidat, atesa la seva nul·la incidència en la generació d’habitatge protegit i a la greu paràlisi del sector immobiliari que ha provocat. Aquesta modificació ha de plantejar-se sobre la base del diàleg amb els agents del sector –això és, i entre d’altres, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona, l’Associació de Promotors Constructors d’Edificis de Barcelona, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i Tercer Sector-, orientant-la cap a l’obtenció d’habitatge protegit de lloguer en tots els seus règims i amb una flexibilització dels seus paràmetres reguladors, en base a:

 

• El propi percentatge, segons districte o barri

• La localització de la promoció d’habitatge protegit

• La densitat màxima d’habitatges

 

 

• La possibilitat de monetitzar la reserva

 

I, complementàriament, la creació d’un vehicle públic-privat (o bé l’agregació al recentment creat vehicle metropolità) per promoure habitatge protegit en règim de lloguer amb els ingressos derivats de la monetització de la reserva.

 

Tercer, iniciar la confecció d’un inventari dels solars d’equipaments públics i privats, buits o infraedificats, per tal d’estudiar la possibilitat de dedicar-los a la promoció d’habitatges dotacionals o allotjaments amb espais compartits, especialment dedicats a atendre les necessitats de la Mesa d’Emergències, així com per facilitar l’accés a joves, gent gran i persones amb altres capacitats.

 

Quart, dins del darrer trimestre de 2023, avaluar la capacitat de generació d’habitatge protegit en qualsevol dels seus règims del planejament urbanístic en tramitació, del pendent de començar a desenvolupar durant el següent quadrienni i de les estratègies generals del Pla Director Urbanístic Metropolità en tràmit, per tal d’accelerar la gestió urbanística i aprofitar l’empenta del sector en la generació d’oferta, tant d’habitatge lliure com d’habitatge protegit.”

 

Damià Calvet ha exposat que, “tot i la seva complexitat, les polítiques d’habitatge són una prioritat compartida pels diferents grups”. “La construcció d’habitatge protegit arrossega un dèficit històric, atàvic; mentre als països democràtics europeus es feien segons quines polítiques d’habitatge aquí no es feia res”, ha afirmat el regidor de ‘TriasxBCN. A aquesta situació, ha explicat el regidor, s’hi ha d’afegir una poca dedicació econòmica per part de l’Estat,  “durant molt temps la màxima ajuda era la desgravació en la compra”; qüestions associades al dèficit fiscal, “el País Basc, amb el concert econòmic ha pogut desenvolupar polítiques molt més potents”; i també la necessitat de resoldre problemàtiques endèmiques, “barris amb patologies estructurals, infrahabitatge, on s’hi havia de destinar molts diners”.

 

El regidor Damià Calvet ha destacat que la proposició de TriasxBCN vol iniciar el procés d’elaboració del Pacte de Ciutat per l’Habitatge, “un pacte que ultrapassi mandats, amb una dimensió públic-privada, que doni resposta a les mancances socials del mercat de l’habitatge a la ciutat”. I que també reclama iniciar la modificació de la normativa urbanística que obliga a fer un 30% de reserva per habitatge protegit en el sòl urbà consolidat: “creiem que no ha funcionat i cal modificar-la amb diàleg amb el sector i els col·legis professionals”.

 

La iniciativa s’ha aprovat amb els vots favorables de ‘Trias per Barcelona’, el PSC i el PP; Barcelona en Comú i ERC han votat en contra, i Vox s’ha abstingut.

 

 

 

Barcelona,19 de setembre de 2023

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt