‘Trias per Barcelona’ arrenca el compromís del govern per elaborar un cens dels locals buits en planta baixa de la ciutat

El Grup municipal de ‘Trias per Barcelona’ lamenta que el govern es negui a quantificar l’import dels cobraments indeguts fruit de l’aplicació de la taxa per serveis de recollida de residus declarada nul·la pel TSJC

 

El Grup municipal de ‘Trias per Barcelona’ ha arrencat avui el compromís del govern de Jaume Collboni per elaborar un cens dels locals buits en planta baixa de la ciutat. El Grup de ‘TriasxBCN’ ha lamentat, d’altra banda, que l’executiu del PSC es negui a quantificar l’import dels cobraments indeguts fruit de l’aplicació de la taxa per serveis de recollida de residus declarada nul·la pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

 

La regidora de Trias per Barcelona Joana Ortega ha presentat aquesta tarda, en el transcurs de la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, un prec que “insta el govern municipal a posar en marxa l’Observatori de locals buits en planta baixa per tal que elabori un cens actualitzat i en temps real dels locals buits de la ciutat en planta baixa”.

 

“Ens preocupa la quantitat de locals buits que hi ha a la ciutat”, ha afirmat Ortega, que sense entrar a les causes d’aquests tancaments sí que ha volgut assenyalar els efectes que generen: baixa dinamització de carrer, perjudiquen els comerços oberts i pot provocar depressió del comerç en aquella àrea, també la baixa il·luminació dels carrers pot incrementar la sensació inseguretat.

 

“Hem de conèixer el nombre de locals buits comercials a la ciutat de Barcelona per tal d’aplicar mesures d’impuls que permetin fomentar-ne l’ocupació”, ha reclamat, recordant que en el passat mandat, en el marc del programa ‘Amunt Persianes’ s’establia la creació d’un Observatori de locals buits que s’encarregaria de compilar i analitzar dades relatives a l’oferta de locals buits en planta baixa a la ciutat.

 

“No tenim constància de l’entrada en funcionament d’aquest observatori ni quants negocis nous ha suposat aquesta estratègia”, ha dit la regidora de TriasxBCN. El govern ha acceptat el prec i la regidora de junts ho ha agraït, “perquè ens pot ajudar a aplicar mesures de dinamització comercial”.

 

La regidora Victòria Alsina ha defensat l’altre prec del grup de Trias per Barcelona, que s’ha debatut conjuntament amb una proposició del PP de contingut similar, en que s’instava el govern municipal a “quantificar l’import dels cobraments indeguts fruit de l’aplicació de la taxa declarada nul·la i especificar les accions en matèria pressupostària que pot implicar la nul·litat de la taxa -com per exemple una provisió de fons-, així com explicar quines accions té previst realitzar per a corregir aquesta situació”.

 

 

Victòria Alsina ha explicat que el punt de partida és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 30 de juny del 2022 que declarava la nul·litat de la taxa per serveis de recollida de residus municipals aprovada el març del 2020 durant el govern d’Ada Colau i Jaume Collboni. La sentència indicava que l’informe tècnic econòmic de l’expedient de tramitació resulta excessivament genèric i que, per tant, no justifica de manera suficient el percentatge que s’aplica i no s’exposava amb claredat el criteri per calcular l’import de les quotes.

 

“El nostre grup aposta per establir una política basada en el fet que qui més  contamina més paga, és un principi irrenunciable; per la tecnologia, amb contenidors intel·ligents per poder fer marc d’incentius; i per reduir residus”, ha assenyalat la regidora de TriasxBCN.

 

Per a Alsina, hi ha hagut mala praxi administrativa de l’anterior govern, pel greuge econòmic potencial per a les arques municipals si s’han de tornar els diners, i pel prestigi de la institució, “ja que no és un cas aïllat, si s’hagués fet bé i seguit els procediments no aniríem cada dos per tres als tribunals. A l’Ajuntament hi ha grans professionals, però hi ha mal lideratge”.

 

“Instem el govern que estimi l’import dels cobraments indeguts, que calculem que s’arribaria al voltant de 50 milions d’euros i que, en cas que es confirmi, expliquin quines mesures es portaran a terme per reparar el dany”, ha dit. “Ens importa que hi hagi bona gestió de futur, de com es recapti aquesta taxa, que creiem que hi ha de ser”. El govern no ha acceptat el prec. “És un tema de com dissenyar millor la taxa”, ha conclòs Alsina.

 

 

Barcelona, 20 de setembre de 2023

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt