Lamentem l’actitud resignada del PSC que es nega a rebaixar progressivament la fiscalitat a les rendes baixes i mitjanes de la ciutat

El regidor de TriasxBCN Ramon Tremosa reclama més sensibilitat i mesures a les administracions públiques per pal·liar l’impacte de la inflació en les classes populars

El Grup Municipal de Trias per Barcelona ha lamentat l’actitud resignada del PSC que es nega a rebaixar progressivament la fiscalitat a les rendes baixes i mitjanes de la ciutat. El regidor de TriasxBCN Ramon Tremosa ha reclamat més sensibilitat i mesures a les administracions públiques per pal·liar l’impacte de la inflació en les classes populars.

A la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior celebrada aquest matí a l’Ajuntament, el regidor del grup de TriasxBCN Ramon Tremosa ha presentat una proposició que acordava instar el govern municipal a:

“1.- Assumir el compromís de rebaixar progressivament la fiscalitat a les famílies de rendes baixes i mitjanes de Barcelona, amb una consideració especial en la bonificació de l’IBI per a les famílies monoparentals i per a les famílies nombroses. Assumir també la rebaixa del tipus impositiu previst en la quota íntegra de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, així com també noves bonificacions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per a aquelles activitats d’especial interès a la ciutat.

2.- Instar el proper Govern de la Generalitat de Catalunya a rebaixar la pressió fiscal a les famílies de rendes baixes i mitjanes, impulsant canvis en les polítiques fiscals i tributàries que incloguin la deflactació anual del tram autonòmic de l’IRPF i la rebaixa de l’impost de successions i de l’impost de transmissions patrimonials per a les rendes mitjanes.”

Tremosa ha explicat que “la inflació registrada en els darrers tres anys a Catalunya ha comportat una molt notable pèrdua de poder adquisitiu, especialment a les classes populars i mitjanes”. Segons l’Idescat, “l’IPC general ha augmentat un 15% de l’any 2020 a l’any 2023 i un 24% en l’epígraf d’aliments en el mateix període”.

“És una situació potencialment explosiva, la inflació castiga especialment classes mitjanes i sobretot les populars”, ha assenyalat el regidor Tremosa, que ha reclamat “més sensibilitat a tots els nivells de l’administració, per emprendre mesures per ajudar a pal·liar l’impacte de la inflació en les classes populars”.

Com ha exposat el regidor de TriasxBCN, l’Ajuntament de Barcelona en la dècada passada aquests ingressos sempre s’havien mantingut per sota dels 2.900 M€, però des de l’any 2020 a l’any 2023 ha incrementat els seus ingressos un 23%, passant de 2.878 M€ a 3.538 M€, “resultat d’una recuperació econòmica, i també perquè des del BCE hi ha hagut polítiques expansives amb una compra deute públic generosa per fer front a necessitats de despesa derivades de la pandèmia. Creiem que, dins d’aquest increment dels ingressos municipals, hi ha marge perquè hi hagi sensibilitat per part de l’ajuntament i es produeixi una rebaixa progressiva de la fiscalitat a les famílies de rendes baixes i mitjanes de Barcelona”.

La proposició, no obstant, no s’ha aprovat pels vots en contra de PSC, Barcelona en Comú i ERC. Ramon Tremosa ha afegit que “lamentem l’actitud resignada i conservadora del govern municipal”.

Barcelona, 17 d’abril de 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt