Proposem iniciar un estudi de la realitat urbana nocturna de Barcelona per posar en marxa una Oficina per a la Governança de la nit que en millori la seguretat

A les comissions de plenari que se celebren aquesta setmana el grup que presideix Xavier Trias també proposarà un Pla d’impuls del sector Digital de Barcelona que estableixi una estratègia global pel sector i consolidi Barcelona com el Hub digital al sud d’Europa

El Grup Municipal de Trias per Barcelona proposa iniciar un estudi de la realitat urbana nocturna de Barcelona que permeti posar en marxa una Oficina per a la Governança de la nit amb l’objectiu de millorar la seguretat i el civisme. A les comissions de plenari que se celebren aquesta setmana, el grup municipal que presideix Xavier Trias també proposarà un Pla d’impuls del sector Digital de Barcelona que estableixi una estratègia global pel sector i consolidi Barcelona com el Hub digital al sud d’Europa.

El portaveu del Grup municipal de ‘Trias per Barcelona’ a l’Ajuntament, Jordi Martí Galbis, ha presentat aquest matí les iniciatives que la formació defensarà a les Comissions de Plenari d’aquest mes d’octubre (vegeu document adjunt), i que se celebren demà dimarts i dimecres: “gairebé 20 iniciatives que recullen temes que preocupen a la ciutadania i sent conscients que estem a l’inici de mandat, amb un context de provisionalitat del govern en solitari”.

A la Comissió de Presidència, Jordi Martí ha explicat que “de nou, parlarem de seguretat, un dels principals problemes de Barcelona”. “Barcelona té problemes tot el dia, però especialment de nit”, ha dit el regidor, i per aquest motiu el grup de TriasxBCN proposa al govern analitzar la nit de Barcelona “perquè puguem acabar creant una oficina de gestió de la nit de Barcelona. No parlem d’un alcalde de nit, volem disposar d’una eina de governança de la nit que impliqui l’ajuntament, també com operadors que formen part de la nit, transport, oci nocturn, restauració, emergències, policia, serveis municipals que ara no estan coordinats, i tenir una eina per donar resposta als fenòmens que compliquen la nit barcelonina, en la línia del que es fa a altres ciutats, com Londres, Nova York…”. “Volem que la nit barcelonina sigui més tranquil•la i segura”, ha reblar Martí Galbis.

La proposició reclama al Govern Municipal, “en el marc de trobar un nou model de Governança de la Nit de la ciutat de Barcelona, que iniciï un estudi previ de la realitat urbana nocturna de Barcelona des d’una visió de transversalitat de les diferents instàncies municipals implicades i en col·laboració amb els sectors i operadors privats de la nit de la ciutat, per tal, finalment, d’estudiar posar en marxa una Unitat o Oficina per a la Governança de la Nit”.

Jordi Martí ha explicat que a la mateixa Comissió de Presidència també es presenta un Prec per “enfrontar directament l’increment preocupant que estem recollint a Barcelona dels delictes vinculats a la tinença i ús d’armes blanques. Tenim un problema de seguretat, una part de la qual és la tinença i l’ús d’armes blanques per part de persones i grups organitzats”.

El portaveu ha explicat que a la Comissió d’Economia el grup de ‘TriasxBCN’ defensarà una proposició que reclama al Govern municipal que desenvolupi “un Pla d’impuls del sector Digital de Barcelona que estableixi l’estratègia global pel sector i consolidi Barcelona com el Hub digital al sud d’Europa; i que ho faci de la mà de les entitats i els representants del món digital, potenciant el 22@ com a districte digital i posant especial atenció a combatre la bretxa digital de gènere”. “Necessitem reforçar la ciutat com a hub digital del sud d’Europa”, ha dit Martí.

A la mateixa comissió, ‘Trias per Barcelona’ presentarà un prec que acorda: “instem el govern municipal a posar en marxa un pla de xoc econòmic pel Mercat de Santa Caterina i entorns que inclogui ajuts pels venedors, pels prejudicis de les obres de llarga durada, així com la remodelació i posada en marxa urgent de l’espai de parades buides, de comú acord amb l’Associació de Concessionaris del Mercat de Santa Caterina”. Jordi Martí ha exposat que el Mercat de Santa Caterina està patint les obres de llarga durada, tant venedors com a clients, del Mercat i entorns, a conseqüència de les obres de reforma de Via Laietana, que en dificulten molt l’accés, i que ara es veuen empitjorades amb la segona fase de les obres. “Volem el compromís de l’alcalde per posar en marxa pla de xoc amb diàleg amb l’Associació de Concessionaris del Mercat de Santa Caterina”.

A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Habitatge i Mobilitat de dimarts a la tarda, la proposició de TriasxBCN té a veure amb els interiors d’illa de l’Eixample. “Hem escoltat el compromís de l’alcalde Collboni de recuperació de fins a 30 interiors d’illa en vuit anys…, està molt bé, però els darrers anys poc s’ha fet. Cal concretar. Demanem estudi rigorós dels interiors d’illes, de quins es poden recuperar i com, i en aquest mandat”. La proposició acorda:

“Primer, iniciar el procés d’anàlisis i detecció dels potencials interiors d’illa de l’Eixample que poden ser sotmesos a recuperació, per tal d’elaborar un Pla de Recuperació d’Illes detallat i rigorós. Un Pla que incorpori una visió global de l’Eixample, entès des de la comprensió del Pla Cerdà en la seva primera instància basat en la seva homogeneïtat estructural, facilitada a través de les vies i els usos i que propicia la generació d’espai verd a l’interior de les illes gràcies a la seva concepció geomètrica.

Aquest Pla requereix una anàlisi tècnica, econòmica i de sostenibilitat que ha de servir per establir prioritats a l’hora de desenvolupar els projectes, i que, entre d’altres, aquests no suposin situacions de gentrificació, i desigualtat, augment del preu de l’habitatge, com els derivats de projectes d’‘eixos verds’.

Entre altres paràmetres, el Pla hauria de detallar la situació de cada un dels interiors d’illa en termes de propietat, per discernir d’aquelles illes que es poden desenvolupar a través d’un procés de compra d’immobles, o quines requereixen d’altres sistemes urbanístics com l’expropiació i determinar el valor estimat d’aquestes operacions.

A més, el Pla ha de considerar la proximitat amb altres àrees de verd, la possible vinculació a equipaments existents o de nova creació, així com totes aquelles dades de caràcter tècnic i econòmic per tal de determinar quines són les possibles actuacions a realitzar a cada illa i la seva viabilitat, amb la finalitat d’articular una xarxa d’interiors d’illa que contribueixi en la renaturalització de l’Eixample i la seva remodelació.

I Segon, aturar els projectes dels anomenats ‘”Eixos Verds” planificats, per tal de repensar-los amb rigor, amb diàleg i consens i dur a terme una auditoria vinculant d’aquests eixos i dels carrers de l’entorn per detectar el grau de contaminació, neteja, seguretat, activitat comercial, mobilitat i l’augment de preu de l’habitatge, i aturar aquells elements que no funcionin o distorsionin l’esperit original de l’Eixample Cerdà”.

A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, “demanem la compareixença del Govern per explicar què hi ha darrera integració del Born Centre Cultural en el Museu d’Història de la Ciutat. L’eliminació de la direcció és una molt mala notícia, no ens conformem amb la manera de fer funcionar les coses. No veiem que amb aquesta integració s’impulsi l’equipament”, ha dit Martí.

Pel que fa a la proposició de TriasxBCN en aquesta Comissió de Drets Socials, la regidora Neus Munté defensarà l’ampliació del programa municipal “EXTRA, EXTRA!” que consisteix en donar accés a infants de famílies en dificultats a activitats extraescolars, dins del marc del Pla de Barris, en el sentit d’oferir també activitats per als caps de setmana i vacances de Nadal, tot comptant amb el teixit cultural i de lleure de cada territori.

Martí també ha explicat que s’està treballant perquè tots els grups signin i es pugui aprovar una Declaració Institucional en suport a totes les Persones Ostomitzades, per tal de millorar la qualitat de vida i la integració plena per als portadors d’una bossa recol·lectora.

Barcelona, 16 d’octubre de 2023

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt