Forcem el govern Collboni a reconsiderar les mesures al Triangle Golfo per combatre l’incivisme i la falta de seguretat

L’executiu municipal es nega, per contra, a acceptar la petició de TriasxBCN a  reunir-se amb els sindicats de l’Ajuntament i a reconsiderar la decisió d’eliminar el pagament del permís parental destinat a la cura de fills i filles i menors acollits per un màxim de 8 setmanes

El Grup Municipal de ‘Trias per Barcelona’ ha forçat avui el govern de Jaume Collboni a replantejar les mesures que s’estan prenent al ‘Triangle Golfo’ del Poblenou per prevenir l’incivisme i la manca de seguretat. El govern municipal s’ha negat, per contra, a acceptar la petició de TriasxBCN de reunir-se amb els sindicats representats a l’Ajuntament i a reconsiderar la decisió d’eliminar el pagament del permís parental destinat a la cura de fills i filles i menors acollits per un màxim de 8 setmanes.

A la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior celebrat aquest matí a l’Ajuntament, el portaveu de Trias per Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha presentat un prec que reclama: “Que amb caràcter d’urgència, i fins que es consolidin les mesures del Pla Endreça, es materialitzi la reforma de l’Ordenança de Civisme i no es despleguin més efectius del Cos de la Guàrdia Urbana; el govern municipal replantegi les mesures que s’estan prenent al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou atenent les peticions dels veïns afectats, per evitar i prevenir els episodis d’incivisme que el veïnat de la zona pateix a causa dels botellots”. El govern municipal ha acceptat el prec.

Martí Galbis ha explicat que hi ha problemes cronificats de manca de convivència i incivisme a la ciutat; més enllà de Ciutat Vella hi ha altres barris, com “és el cas sagnant de l’espai conegut com a Triangle Golfo, altres en diuen Triangle Lúdic per ensucrar una realitat que fa mal, especialment a qui hi viu”, fent referència al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou.

El portaveu ha explicat que “fa molts mesos, anys, que tractem aquesta problemàtica a nivell de districte de Sant Martí, a nivell de ciutat, veïnal, seguretat; i no ens n’hem sortit. Els veïns es troben en una situació d’indefensió injustificable, no ens podem donar per vençuts, cal fer front a un conjunt conductes incíviques provocades per ‘botellots’, baralles o venda drogues”. “Demano en nom dels veïns, que se senten impotents, la reorientació de les mesures, recursos i  estratègies que s’estan portant a terme perquè amb les actuals no s’ha solucionat i no es pot seguir així”, ha dit el portaveu de Trias per Barcelona. Martí Galbis ha agraït l’accepció del prec, i també que el govern “sigui conscient que tenim una assignatura pendent”, i ha demanat incrementar les sancions per aquest tipus de conductes.

El regidor Josep Rius ha presentat un altre prec del grup de TriasxBCN que demana: “Que l’Ajuntament es reuneixi amb la Mesa de Negociació, amb els sindicats representats i reconsideri el pagament del permís parental destinat a la cura de fills i filles i menors acollits, per un màxim de 8 setmanes”. El govern hi ha votat en contra.

El juliol del 2023, els sindicats de la Mesa General de Negociació van arribar a l’acord en l’aplicació del permís parental destinat a la cura de fills i filles i menors acollits, per un màxim de 8 setmanes, i que ho fos amb caràcter retribuït. El 23 de juliol del 2023, es va emetre una circular signada pel Gerent de persones de l’Ajuntament de Barcelona, on s’especificava que el permís era de caire retribuït i així també constava a la intranet municipal. Però el 27 d’octubre s’ha comunicat que s’elimina la remuneració econòmica del permís parental de l’article 49.G del TREBEP (text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic), destinat a la cura de fill, filla menor acollit per temps superior als vuit anys.

“Ens trobem amb un greuge per l’afectació generada per la suspensió de la retribució permís parental”, ha dit Rius, una situació que no és només atribuïble a l’actual govern, “ve de l’anterior, Barcelona en Comú també té la seva responsabilitat”. “Lamentem que no s’accepti el prec, únicament el que demana és que es reuneixin amb la part sindical i es reconsideri la decisió presa. El mínim comú denominador de qualsevol acció de govern ha de ser el diàleg amb les parts afectades”, ha dit el regidor de TriasxBCN.

Com ha explicat Rius, es va fer una comunicació interna sense signar que deixava de ser retribuït, “sense informar sindicats, sense negociació  col·lectiva”. I ha reclamat una bona mediació amb els representants dels treballadors, “la retribució, una mesura que preveu normativa europea, és una mesura conciliadora, la seva supressió és una discriminació entre treballadors que ho han pogut gaudir i altres no”.

Josep Rius ha afirmat que, en temes de personal, la via ha de ser la negociació i el diàleg, “no es poden prendre decisions unilaterals, els hi ha passat amb els triennis, amb els permisos d’antiguitat, i ara amb el permís parental”; i ha reclamat al govern que no  actuï de forma impositiva “fan política erràtica, de fets consumats i estan en minoria, han de venir consensuats de casa”.

“Barcelona volia un canvi, però vostès no el representen. Anem marxa enrere, també en drets laborals; en sis mesos més drets laborals retallats que en 20 anys”, ha conclòs.

 

 

Barcelona, 15 de novembre de 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt