Instem el Govern Collboni a prendre la iniciativa i governar, i proposa un pla de mesures per fer funcionar l’Ajuntament i facilitar la relació amb la ciutadania

El grup de TriasxBCN ho reclamarà al Consell Plenari de divendres, on també demanarà incrementar els recursos policials i preventius al Metro per garantir la seguretat dels usuaris, i que es contestin els precs i preguntes en el termini que estableix el Reglament Orgànic Municipal

El Grup Municipal de Trias per Barcelona instarà el Govern de Jaume Collboni a prendre la iniciativa i governar, i proposarà un pla de mesures per fer funcionar l’Ajuntament i facilitar la relació amb la ciutadania. El grup de TriasxBCN ho reclamarà al Consell plenari de divendres que ve, on també demanarà incrementar els recursos policials i preventius al Metro per garantir la seguretat dels usuaris, i que es contestin els precs i preguntes per escrit presentades pels grups municipals, en el termini que estableix  el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

El portaveu  Jordi Martí Galbis ha presentat aquest matí en roda de premsa les iniciatives que el grup municipal de Trias per Barcelona defensarà al Consell Plenari de l’Ajuntament d’aquest mes de febrer, que se celebrarà divendres vinent. Martí ha explicat que les proposicions que TriasxBCN presenta tenen relació amb problemes no resolts per part del govern municipal, “perquè també com a oposició posem èmfasi en les mancances del govern i també plantegem alternativa de canvi, per la que ens van votar els barcelonins”. “La  proposició de divendres deixa clar que hi ha un govern que no governa perquè, com deia aquesta setmana el nostre regidor Ramon Tremosa, no és el mateix governar, que estar al Govern”.

Per a Jordi Martí, cal saber “si tenim un model de govern facilitador, impulsor que facilita activitat i atén correctament, o tenim un govern que atura i frena”.  “Demanem un conjunt de mesures per millorar aspectes que ara no funcionen, i que no són atribuïbles als funcionaris que fan bé la seva feina, sinó que volem activar el govern perquè prengui la iniciativa”.

El portaveu de TriasxBCN ha recordat que l’any 2021, amb Collboni com a tinent d’Alcalde, es va tirar endavant el programa “Barcelona fàcil…” per promoure l’agilització de tràmits a l’ajuntament, i per posar-lo en marxa es va licitar un contracte de més de 600.000 euros. “Avui, 3 anys després, la relació amb l’Ajuntament de Barcelona és probablement més difícil que mai. L’Ajuntament funciona avui amb promeses i PowerPoint presentant futurs millors, fotos i titulars, que és el que fa Collboni, però Barcelona no funciona”.

Per tot això, la proposta que se sotmetrà a votació acorda:

“Instar el govern municipal a portar a terme totes les accions necessàries per reduir i simplificar la càrrega administrativa, modernitzar el funcionament de l’administració i facilitar la relació entre ajuntament, ciutadania i actors econòmics i socials, i fer-ho com a mínim amb les següents accions:

  1. Elaborar un informe d’avaluació de resultats del Pla Barcelona Fàcil en un període de 2 mesos, que sigui analitzat i debatut en la comissió informativa d’Economia i Hisenda del mes de maig de 2024.
  2. En un termini de 5 mesos, i per tant abans d’acabar el mes de juliol, presentar una nova mesura de govern dirigida a simplificar i modernitzar l’administració de l’ajuntament.
  3. Presentar en el termini d’un mes un informe amb calendari i terminis per completar el desplegament de la Finestra Única Empresarial.
  4. Presentar abans de 3 mesos un Pla de Xoc, amb proposta d’acció, reforç de recursos humans i tècnics, i simplificació del procediment, per a la concessió de llicències -d’obres i d’activitats econòmiques-.
  5. Aprovar, abans del mes de juny, un nou procediment de concessió de subvencions, especialment adreçat a donar resposta als projectes de les entitats de petit format -tal i com reclama l’informe del Síndic- i a promoure la figura del conveni o contracte-programa amb aquelles entitats especialment del Tercer Sector que subsidiàriament fan tasques que supleixen les mancances de l’administració.
  6. Desenvolupar un pla de visibilització i promoció de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) com l’espai de referència per a l’emprenedoria i els autònoms de la ciutat, on s’hi puguin adreçar per informar-se i fer els tràmits d’interès empresarial.
  7. Potenciar els PAE (punts d’atenció a l’emprenedor) com a centres d’orientació de les iniciatives emprenedores, posant a la seva disposició el Servei d’Emprenedoria de Barcelona Activa.
  8. Impulsar un pla de xoc per tal de reduir de manera dràstica la llista d’espera en l’atenció en els Punts d’Atenció a les Dones (PIAD), en el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) i reduir, també, el temps d’espera per a primeres visites per les principals gestions en els Punts d’Assessorament Energètic de la ciutat.
  9. Coordinar millor els districtes per atendre millor ciutadania i entitats, respondre en els terminis més breus possibles, i evitar disfuncions i homogeneïtzar criteris.
  10. Promoure els mecanismes de participació real de la ciutadania en la presa de decisions.

Jordi Martí presentarà, per la seva banda, un prec dirigit a l’alcalde Collboni amb relació a la principal preocupació de la ciutat, la inseguretat, per instar-lo a reforçar, conjuntament amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, els dispositius conjunts d’agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra a totes les línies del metro de Barcelona, en col·laboració amb els vigilants de seguretat de TMB”.

“Ahir valoràvem negativament els fets delictius del 2023, amb aquest prec ens centrem en la inseguretat al metro, on passen fets molts greus i el plenari se n’ha de fer ressò”, ha afirmat, tot afegint que “reclamem incrementar els recursos policials i preventius a totes les línies del metro per garantir seguretat dels usuaris; ara estem lluny de garantir-la”.  

“Demanem que l’alcalde faci alguna cosa més del que s’està fent ara, amb coordinació amb Mossos, Guàrdia Urbana i vigilants de seguretat privada; i no cal que faci gaires invents, només amb el que van l’Alcalde Trias i en Joaquim Forn, com a primer tinent d’Alcalde, quan l’estiu de l’any 2011 van decidir fer baixar patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i els Mossos al Metro i la situació va millorar”, ha dit Martí Galbis

El portaveu ha explicat també que la regidora Victòria Alsina presentarà un prec que reclama “Que el Govern municipal contesti els precs i preguntes per escrit, presentades pels grups municipals, en el termini corresponent marcat pel Reglament Orgànic Municipal”.

“És una qüestió de qualitat democràtica, una de les feines dels grups de l’oposició és el control i impuls de l’acció del govern; i un dels mecanismes que tenim és presentar preguntes i precs per escrit. Però Collboni i el seu govern no responen o ho fan fora de termini. Aquesta situació violenta el ROM. Són 10 regidors, perquè volen, però han de complir els reglaments”, ha dit Jordi Martí.

El regidor-portaveu ha explicat que el grup municipal de Junts per Catalunya – Trias per Barcelona té 103 preguntes i precs pendents de respondre, però més de la meitat, 55, estan fora termini de ser contestades. Dels precs i preguntes que si han respost, un 75% ho han estat fora termini. “I no entrem en la qualitat de la resposta”, ha dit, afegint que aquesta situació és un desavantatge per fer la feina d’oposició.

 

Barcelona, 21 de febrer de 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt