Exigim lideratge a Collboni per reclamar al Govern de l’Estat el compliment de les inversions previstes per a Catalunya i Barcelona

El grup municipal de ‘Trias per Barcelona’ ho reclamarà amb una proposició a les comissions de Plenari de la pròxima setmana, on també demanarà a l’executiu la modificació urbanística que permeti la implantació de projectes de cohabitatge i es desbloquegi el projecte de la Model, entre d’altres

El Grup Municipal de Trias per Barcelona a l’Ajuntament demana condemnar l’incompliment de la inversió del Govern de l’Estat envers Catalunya i Barcelona i exigeix lideratge a l’alcalde Jaume Collboni per reclamar al Govern central que compleixi les inversions previstes per a Catalunya i Barcelona. El grup municipal de TriasxBCN ho reclamarà amb una proposició a les comissions de Plenari de la pròxima setmana, on  també demanarà a l’executiu la modificació urbanística que permeti la implantació de projectes de cohabitatge i es desbloquegi el projecte de la Model, entre d’altres.

El portaveu del grup de TriasxBCN, Jordi Martí Galbis, ha presentat aquest matí en roda de premsa les iniciatives que la seva formació defensarà a les comissions de Plenari, que se celebren dimarts i dimecres de la setmana vinent. “Tenim un govern que va fent actes i promeses de futur, però segueix sent un govern en minoria”, ha assenyalat Martí abans de detallar algunes de les iniciatives del seu grup.

Martí ha explicat que a la Comissió de Presidència de dimecres al matí, presentarà una proposició que acorda:

 1. Condemnar profundament l’incompliment continuat de la inversió del Govern de l’Estat Espanyol que es produeix a Catalunya i Barcelona.
 2. Reclamar al Govern de l’Estat Espanyol que compleixi les inversions previstes per a Catalunya i Barcelona.
 3. Traslladar al Govern de l’Estat Espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya la necessitat de fer un debat serè sobre el futur del finançament de Catalunya.
 4. Traslladar al Govern de l’Estat Espanyol la necessitat de publicar la informació necessària per poder conèixer les balances fiscals de totes les comunitats autònomes amb l’Estat.

“Ens afegim a la reivindicació de la societat catalana per denunciar el maltractament continuat que l’Estat espanyol manté amb Catalunya i amb Barcelona”, ha exposat Martí, tot recordant que aquesta mateixa setmana tretze Cambres de Comerç de Catalunya, les associacions empresarials Foment, PIMEC i FemCAT, més el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el RACC, Barcelona Global i el Cercle d’Economia van fer publica una nota de premsa on es lamentaven del sistema de finançament català i del grau de compliment de les inversions estatals a Catalunya.

“No és una reivindicació nova. Exigim a l’alcalde que lideri aquesta  reivindicació, també com alcalde de la capital Catalunya. Ha de ser exigent, anar amb exigències, i tornar amb la cartera plena”, ha reclamat Martí.

En aquesta Comissió de Presidència també es parlarà d’inseguretat, tal i com Jordi Martí i Joan Rodríguez van avançar dimecres des dels entorns del Mercat de Sant Antoni, on hi ha hagut un augment del 17% en els fets delictius en el darrer semestre del 2023. Martí presentarà un prec que acorda: “crear una taula de prevenció i seguretat al barri per tal que, treballant amb els veïns, comerços i entitats del districte i els cossos de seguretat, es puguin trobar solucions als problemes de seguretat; així com també demanem un augment dels efectius policials al barri de Sant Antoni en tots els torns”.

Un segon prec, que defensarà la regidora Victòria Alsina, reclama: “Instar el govern municipal a que es realitzi com a mínim una sessió presencial de participació a cada un dels Districtes de la ciutat per tal de recollir les propostes dels veïns i veïnes”. “S’omplen boca de participació… El govern municipal ha iniciat el tràmit per a la modificació de l’Ordenança de Civisme, ja amb un antiguitat de 18 anys, però només ha plantejat 3 sessions de participació a tres districtes, només tres en un tema tan important. Reclamem, com a mínim, una sessió a cada districte, per escoltar les veus dels 73 barris”, ha reblat Martí Galbis.

A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports la portaveu adjunta Neus Munté defensarà una proposició per té com a objectiu millorar el servei i el tracte de l’Ajuntament a les persones amb discapacitat i persones amb dependència, les seves famílies i els seus cuidadors. L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) promou els serveis de “Respir” per a persones amb discapacitat amb l’objectiu de possibilitar que les persones cuidadores puguin tenir un temps de conciliació, atesa la dedicació que suposa tenir cura d’una persona en edat infantil o adulta amb un grau elevat de discapacitat. Martí ha explicat que un dels punts de la proposta demana intensificar la feina de l’Institut de Persones amb Discapacitat i oferir i ampliar el programa “Respir plus”, al qual ara només hi poden accedir les persones majors de 65 anys, també als menors de 65 anys amb discapacitat i amb grau de dependència II i III”.

Martí ha explicat que la proposició de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, que se celebrarà dimarts i que defensarà el regidor Damià Calvet, reclama al Govern municipal: “què, en el termini de sis mesos, inici la modificació urbanística que permeti la implantació de projectes de cohabitatge en els següents termes:

 • En primer lloc, que en el supòsit que un operador vulgui desenvolupar un projecte en un edifici existent, en un sòl per a usos terciaris, per a implantar un ús d’habitatge amb espais comuns complementaris o de tipologies d’habitatge no convencional, estigui exempt de la reserva del 30% d’habitatge de protecció.
 • I en segon lloc, que en cas que es vulgui desenvolupar un projecte d’aquestes característiques en edificis existents o d’obra nova en sòl per a usos d’habitatge, s’estudiï la viabilitat d’adaptar aquest percentatge de reserva de protecció mantenint la tipologia de cohabitatge preestablerta en el projecte.”

“Hem d’aconseguir que des de les Administracions s’impulsin mesures per afavorir i augmentar l’oferta d’habitatge en totes les seves modalitats”, ha exposat Martí, que ha afegit que una d’aquestes modalitats és la dels habitatges amb espais comuns complementaris, també conegut amb el terme en anglès “coliving”, i que es va regular, de forma pionera dins la Llei catalana d’Habitatge amb un decret específic de l’any 2020.

Els darrers anys els Governs Municipals de Colau i Collboni només han promogut l’existència a la ciutat de Barcelona de models de cohabitatge en el format de cooperativa d’habitatge, des de TriasxBCN “defensem que existeixen altres formats de ‘coliving’ que no requereixen necessàriament la creació de cooperatives i que poden contribuir a solucionar el problema de l’habitatge generat per una manca d’oferta alliberant habitatges del mercat lliure”.

També ha explicat que, a la mateixa comissió, es presentaran dos Precs que reclamarà al Govern municipal, d’una banda, que es desbloquegi el projecte de la Model; i de l’altra donar solucions als usuaris del bus de barri 119.

El portaveu del grup de TriasxBCN ha explicat també que a la Comissió d’Economia i Hisenda, la proposició demana instar al govern municipal a:

 1. Rebaixar en un punt el tipus impositiu previst en la quota íntegra de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, passant del 30% actual al 29%.
 2. Rebaixar el coeficient que s’aplica sobre el valor del terreny en la meritació de la base imposable de 0,45 a 0,40 en els supòsits que el període de generació sigui igual o superior als 20 anys.
 3. Impulsar un estudi que, en aquells supòsits de transmissió mortis causa, prevegi diferents opcions favorables a augmentar els casos de bonificació previstos en la quota.
 4. Agilitzar els tràmits per al retorn de les plusvàlues indegudament cobrades segons la recent sentència del Tribunal Suprem.

“En campanya ens vam comprometre a tenir posició de contenció fiscal. Barcelona és una ciutat amb una pressió fiscal molt alta, factor que distorsiona la vida de la gent i obstaculitza que empreses vinguin a instal·lar-se. Apostem per rebaixar en un punt en la quota de la plusvàlua”, ha explicat el portaveu Martí.

També s’ha referit als dos precs que es presentaran a aquesta comissió. El primer, que defensarà Joana a Ortega, tracta de la polèmica a l’entorn de les llicències dels Forns-Degustació que proliferen per la ciutat, i contra els quals els darrers dies han presentat denuncia tant el Gremi de Restauració com el Gremi de Forners per competència deslleial. El prec demana al govern que “informi del nombre d’inspeccions realitzades en els darrers anys als establiments de cadenes de forns amb degustació a cada un dels districtes de la ciutat, del resultat d’aquestes inspeccions, de les sancions interposades i de les mesures que s’han dut a terme per garantir el compliment de la normativa vigent per part d’aquests establiments”.

I d’altra banda, en el marc del debat sobre la igualtat home-dona, avui que és 8 de març, i davant la constatació que les dones encara guanyen menys diners que els homes, malgrat que el marc normatiu vigent reconeix el dret a la igualtat salarial i a la no discriminació retributiva entre dones i homes; la regidora Victòria Alsina defensarà un Prec dirigit a l’executiu municipal que reclamarà:

“Que el govern de l’Ajuntament de Barcelona informi sobre els programes que es desenvolupen des de Barcelona Activa per eliminar la bretxa salarial existent al mercat de treball de la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit,  elabori i presenti un informe a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes d’abril, en el que constin:

 1. Les activitats dutes a terme per Barcelona Activa en aquesta línia.
 2. Les mesures adoptades per acabar amb la bretxa salarial que encara pateixen moltes de les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms.
 3. Els indicadors que s’utilitzen per analitzar-ne la seva evolució.
 4. El grau de compliment d’aquests indicadors.”

 

Barcelona, 8 de març de 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt