LA BARCELONA QUE FUNCIONA

El 28 de maig se celebren eleccions a Barcelona per escollir un nou alcalde, i és el moment de fer un canvi i tornar a tenir una Barcelona que funciona. Soc en Xavier Trias i m’agradaria ser el vostre alcalde, per això us presento un programa electoral amb propostes per millorar la nostra ciutat. Encapçalo un grup de persones de diferents àmbits que volem la Barcelona que funciona i defensarem les nostres propostes per aconseguir-ho. Com a nou alcalde vull escoltar els ciutadans, donar-vos solucions per als vostres problemes i obtenir el canvi que Barcelona necessita per tornar a tenir la Barcelona que estimem. Per una Barcelona que funcioni, per una Barcelona millor, fem-ho junts!

Propostes principals

Les nostres prioritats són els ciutadans, el progrés econòmic i social, la seguretat, aconseguir una ciutat saludable i sostenible i tornar a convertir Barcelona en una ciutat moderna i un referent internacional. Per això volem explicar-te les principals propostes del nostre programa. Les hem dividit en 8 punts:

1. Ciutat cívica i segura

La seguretat és la principal preocupació dels barcelonins, i aquest és un dels principals punts que volem canviar.
Les persones que viuen a la ciutat han de sentir-se segures i protegides.
Les nostres propostes…

 • Ampliar la Guàrdia Urbana amb 4.000 agents.
 • Incrementar els agents dels Mossos d’Esquadra.
 • Crear una nova ordenança de civisme.
 • Millorar la seguretat de les persones joves a les zones d’oci nocturn.
 • Posar fi al turisme groller a la ciutat.
 • Il·luminar de manera adequada els carrers de la ciutat durant la nit.

Una ordenança de civisme és un grup de normes que s’aproven a l’Ajuntament per establir com han de ser els usos públics de la ciutat.

2. Barcelona neta i ordenada

La neteja és molt important per tornar a tenir la ciutat que estimem.
Volem cuidar de tots els nostres carrers, i afavorir el reciclatge i la sostenibilitat.

 • Les nostres propostes…
 • Fer un nou contracte de neteja i manteniment dels carrers.
 • Incloure contenidors intel·ligents per afavorir el reciclatge.
 • Premiar els ciutadans i comerços que facin la recollida selectiva de manera correcta.
 • Millorar els carrils bici i eliminar els que posen en risc la seguretat viària.
 • Revisar tots els elements que hi ha als carrers, com els senyals o els codis de color. Millorar-los per evitar el risc a la seguretat viària i facilitar el funcionament de la mobilitat.
 • Ampliar les places d’aparcament al carrer. Impulsar l’ús de la moto com a mitjà de transport individual i compartit, sobretot de les motos elèctriques.

3. Progrés econòmic

Barcelona és una ciutat internacional i les persones que hi viuen ho han de fer en bones condicions.

Les nostres propostes…

 • Garantir que totes les empreses contractades i subcontractades per l’Ajuntament de Barcelona ofereixin condicions laborals dignes als empleats.
 • Crear la Cambra d’Oficis i Artesania de Barcelona per oferir millors sortides professionals als joves.
 • Agilitar i fer més fàcils tots els tràmits que han de fer els autònoms i els empresaris de la ciutat amb l’Ajuntament.
 • Crear un pla per promoure l’ocupació de locals buits.
 • Treballar per aconseguir un turisme d’alt nivell internacional amb la celebració de congressos, i coneixement cultural, científic i gastronòmic.

4. Progrés social

La Barcelona del canvi, la Barcelona que estimem, necessita ciutadans que tinguin oportunitats per millorar les seves vides i el seu futur.
Les nostres propostes són…

 • Ajudar els petits propietaris a llogar els habitatges.
 • Promoure l’habitatge públic de lloguer per a joves menors de 35 anys.
 • Facilitar un aval municipal per a persones treballadores que tenen dificultats.
 • Impulsar accions per posar fi a la pobresa infantil.
 • Reforçar el servei d’atenció domiciliari a les persones grans i fer servir la tecnologia per millorar-ne la qualitat de vida.
 • Crear una àrea de joc infantil inclusiva a cada districte.
 • Millorar la possibilitat de bany assistit a les platges.
 • Fer un pla per millorar la visió social de la salut mental, en col·laboració amb les entitats.

Un aval municipal és un contracte que se signa entre les persones i l’Ajuntament on es garanteix el pagament del lloguer.

5. Ciutat sostenible

La sostenibilitat és necessària per tornar a tenir una Barcelona còmoda, moderna i intel·ligent.
I per trobar l’equilibri entre una bona mobilitat i la conservació de l’espai públic.

Les nostres propostes…

 • Fer un pla del vianant segur i còmode.
 • Promoure que tot el transport públic, de mercaderies i les motos siguin elèctriques.
 • Aconseguir l’autonomia energètica aprofitant les fonts energètiques pròpies de la ciutat, com el sol, la biomassa, l’aigua i el vent.
 • Millorar l’ús de l’energia i reduir-ne la demanda.
 • Facilitar la instal·lació de fonts renovables.
 • Reforçar les polítiques de benestar animal i construir un nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia.

6. Una Barcelona saludable i amable

Els carrers de Barcelona han de ser més acollidors, còmodes i verds.
Les nostres propostes…

 • Augmentar les zones verdes de la ciutat.
 • Fer un espai verd que connecti la ronda de Dalt amb el parc de Collserola per reduir el soroll i les emissions.
 • Convertir la Gran Via en un nucli econòmic des del Llobregat fins al Besòs.
 • Fer que la ronda Litoral sigui un passeig verd, recuperar el costat del mar de la muntanya de Montjuïc i connectar el Poble-sec amb la Marina del Prat Vermell.
 • Tornar a posar en funcionament l’estació ferroviària del Morrot per crear llocs de treball.
 • Millorar i convertir els 6 grans parcs de Barcelona en zones més verdes i espais esportius.

El parc dels Tres Turons, la ronda de Dalt, Montjuïc, el Besòs, el Llobregat i el Front Marítim.

7. Estimem la cultura i el català

Barcelona és una ciutat que estima la cultura i el català i treballarem perquè torni a ser així i creixi l’oferta cultural.
Les nostres propostes…

 • La Muntanya dels Museus a Montjuïc serà l’espai de referència per a la cultura a Barcelona.
 • El Paral·lel i la Rambla seran nuclis culturals de qualitat.
 • Rehabilitar els ateneus de cultura popular de la ciutat.
 • Crear un Comissionat de la Llengua dins del Govern municipal per promocionar l’ús del català.
 • Crear una oficina per defensar, conservar i difondre el patrimoni cultural de Barcelona.

8. Referent internacional

Barcelona ha estat sempre un referent internacional
i volem que torni a ser-ho i que creixi més.
Les nostres propostes…

 • Crear el Districte Exterior, un conjunt de mesures perquè les empreses i les persones estrangeres que s’han instal·lat a Barcelona puguin trobar-se i col·laborar.
 • Ajudar les empreses emprenedores de Barcelona a obrir-se a la resta del món.
 • Crear el Barcelona International, que servirà per potenciar i donar a conèixer Barcelona a l’estranger i serà el nucli de noves iniciatives.
 • Portar a la ciutat grans esdeveniments i organismes de la Unió Europea, de les Nacions Unides i d’altres organismes que siguin beneficiosos per a la ciutat.
 • Crear el Barcelona Knowledge Yard, que serveixi perquè els centres universitaris i de recerca i totes les empreses innovadores que ja tenim a la ciutat puguin compartir coneixements i ser més importants en l’àmbit mundial.
Desplaça cap amunt