80 propostes pel canvi en 80-dies

LA BARCELONA QUE PROGRESSA

 • Incorporarem la dimensió internacional a l’àmbit de promoció econòmica per donar tot el potencial i poder situar així Barcelona entre les millors ciutats del món, exportant coneixement i producte i captant noves inversions per transformar l’economia i millorar els sous.
 • Recuperarem el projecte de salari mínim de ciutat pactat l’any 2015 i que des de llavors ha estat guardat en un calaix, i exigirem al Govern de l’estat que reconegui aquesta realitat i actuï en conseqüència.
 • Iniciarem la creació d’una agència publico-privada Comerç de Barcelona per tal de definir conjuntament l’Administració pública i els sectors les polítiques comercials de la ciutat.
 • Reforçarem els treballs perquè Barcelona sigui la primera seu de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat, en col·laboració amb les entitats comercials, i per tal que l’Oficina Tècnic estigui a Barcelona.
 • Realitzarem una campanya ràpida i especial per a difondre i donar a conèixer la tarifa plana fiscal, i en les properes ordenances fiscals oferirem aquest servei també a les empreses.
 • Farem el Pla de Millora d’àrees DUM (distribució Urbana de Mercaderies) per ampliar l’oferta d’espais de repartiment d’última milla i ampliar les zones de càrrega i descàrrega.
 • Inclourem clàusules socials en els plecs dels concursos que tinguin en compte el valor afegit que aporten les entitats del Tercer Sector en la prestació de determinats serveis públics.
 • Acordarem amb el comerç de Barcelona noves campanyes de bons consum en temporada baixa, de menor consum, però millor organitzades i gestionades per assegurar la capil·laritat en el nombre màxim de botigues i limitar l’ús de cada família, per evitar les situacions de frau que es van produir en la primera convocatòria del Govern Colau-Collboni.
 • Dissenyarem amb el sector comercial, esportiu i cultural la nova campanya de Nadal que situï Barcelona com una destinació turística nadalenca i alhora entusiasmi als barcelonins i les barcelonines.
 • Revisarem l’ordenança de Mercats per tal d’agilitzar el procés de tramitació de llicències i aplicar incentius fiscals en aquells mercats on hi ha un alt nombre de parades buides.
 • Crearem un fons al Pla d’inversions de manteniment destinat a les accions de conservació de tots aquells mercats que han estat reformats, enfocat sobretot a la millora en l’eficiència energètica i mediambiental.
 • Aprovarem una estratègia de Turisme de qualitat, per difondre el nostre missatge sobre el turisme que volem, alhora que tindrem tolerància zero amb el turisme incívic.
 • Convocarem als representants de l’industria de la Moda per fer el mapa de la Moda a Barcelona i treballar en un pla estratègic del sector de la Moda a Barcelona.

LA BARCELONA QUE FUNCIONA

 • Exigirem als contractistes de Neteja de Barcelona que la ciutat estigui neta. Realitzarem una diagnosi sobre els actuals problemes de neteja de la ciutat, amb un anàlisi detallat sobre el que s’ha gastat i el que no en neteja i manteniment en aquests 4 anys. 
 • Iniciarem del procés de recuperació dels xamfrans de l’Eixample per a usos logístics de càrrega i descàrrega i de serveis. 
 • Programarem els radars de velocitat de manera flexible i en base els usos de la ciutat per franja horària.
 • Avaluarem l’Ordenança de terrasses actual per treballar en la seva millora amb el sector de la restauració i la resta d’actors implicats. 
 • Reposarem les 600 papereres retirades pel Govern Colau-Collboni, i instal·larem 400 més. 
 • Reunirem la Junta de Seguretat de Barcelona presidida per l’Alcalde de Barcelona per tal d’implementar un pla de xoc Barcelona Segura i desenvolupar conjuntament amb la Generalitat les noves polítiques de seguretat. 
 • Ordenarem l’aplicació estricta de l’Ordenança de Civisme i començarem els treballs per tal de promoure amb els altres grups municipals i la societat civil un equip de treball per redactar una nova Ordenança de Civisme. 
 • Recuperarem les patrulles mixtes (Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra) al carrer, i també al metro. 
 • Convocarem els operadors públics i privats de la nit barcelonina per dissenyar una nova estratègia de Governança de la ciutat en horari nocturn. 
 • Millorarem la formació, els mitjans i les infraestructures de seguretat de la nostra policia, començant per iniciar el procés per la construcció les noves comissaries de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu i de Sarrià-Sant Gervasi. 
 • Substituirem l’Arquitecte en cap i el màxim responsable de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 • Crearem el Consell Assessor de Mobilitat i convocarem immediatament el Pacte per la Mobilitat per començar la redacció d’un veritable Pla de Mobilitat de ciutat, amb diàleg, rigor i consens. 
 • Retirarem de l’espai públic tots els elements innecessaris de l’urbanisme tàctic que són inútils i enlletgeixen l’espai públic, com són les conegudes “new jersei” i altres elements. 
 • Revertirem el sistema de recollida de residus porta a porta a Sant Andreu, i el substituirem per contenidors intel·ligents. El objectius de reciclatge i la lluita conra la disminució dels residus s’ha de fer des del diàleg i l’adaptació a cada realitat i no des de la imposició. 
 • Posarem en marxa deu brigades especials de neteja per tal d’esborrar grafitis de la ciutat, alhora que promourem nous “murs lliures” per l’art urbà, mentre serem absolutament exigents en mantenir les parets netes. 
 • Facilitarem la consolidació, l’establiment i l’apertura de sales de música, galeries d’art, llibreries, sales d’arts escèniques i sales de cinema mitjançant l’impuls d’ajudes directes al sector i donant resposta a les seves necessitats. 
 • Reorientarem el Born Centre de Cultura i Memòria cap a les seves finalitats inicials, desenvolupant tots els seus espais i amb una nova direcció que dinamitzi el Centre, per convertir-lo en un centre internacional de referència de recuperació de la memòria.

LA BARCELONA PER TOTHOM

 • Impulsarem la creació de la Taula de la Justícia Social, un nou marc de treball que permeti millorar el sistema de protecció social de la ciutat i l’atenció social a la ciutadania. 
 • Crearem l’Àrea de famílies que vetllarà transversalment per les polítiques públiques adreçades a la família en tota la seva diversitat. 
 • Iniciarem la revisió de la reserva del 30% en sòl urbà per impulsar la construcció d’habitatge públic, perquè no ha funcionat. Crearem un grup de treball amb els col·legis d’arquitectes, aparelladors, APCE i el Tercer Sector i abordarem la seva flexibilització en base a:
  – Percentatge, segons districte o barri
  – Localització – Monetització
  – Creació de vehicle (o agregació a vehicle metropolità) per fer lloguer social. 
 • Elaborarem un Pla de Xoc per promoure habitatge en solars d’equipaments (habitatges dotacionals o allotjaments d’espais compartits). 
 • Proposarem un gran Pacte de Ciutat per l’Habitatge, on acordarem les polítiques i accions a 20 anys vista, i abordarem l’aplicació de la nova llei estatal d’habitatge amb diàleg amb el sector professional i social. 
 • Demanarem a l’Estat la cessió dels pisos sense ús de la Sareb a l’Ajuntament de Barcelona per destinar una part a habitatges de lloguer assequible per a joves. 
 • Actualitzarem el cens de persones que viuen soles més grans de 65 anys i n’establirem comunicació periòdica. 
 • Estendrem el Programa Concilia, de canguratge municipal, a tots els barris de la ciutat amb renda familiar disponible inferior a la mitjana de la ciutat. 
 • Elaborarem el pla “Joc per a tothom”, que garantirà que a cada districte hi hagi una àrea de joc infantil inclusiva 
 • Ampliarem el programa “La meva llar” de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) per poder adaptar la llar i fer-la més accessible, i que s’hi puguin acollir més persones. 
 • Garantirem per l’inici del nou curs la formació en detecció de l’abús sexual en la infància i l’adolescència a tots els professionals de les llars d’infants municipals, espais familiars i resta de serveis d’atenció a la infància, ja estiguin en plantilla o contractats per mitjà d’empreses adjudicatàries. 
 • Intensificarem els programes de respir i suport a les persones cuidadores, majoritàriament dones monomarentals. 
 • Millorarem l’actual oferta de bany assistit a les platges de la ciutat.

LA BARCELONA QUE PLANIFICA I GESTIONA AMB RIGOR

 • Crearem l’Oficina per a la Gestió de Grans Projectes de Ciutat, per tal d’agilitzar les transformacions urbanes que hi estiguin associades amb personal especialitzat. 
 • Crearem un grup de treball amb els agents del sector immobiliari per fer una auditoria dels procediments de tramitació i obtenció de llicències d’edificació i activitats, per abordar i eliminar els colls d’ampolla, i implementar un pla de xoc. 
 • Aturarem els projectes planificats d’”Eixos verds” a l’Eixample, per repensar-los amb rigor, amb diàleg i cercant sempre el màxim consens possible. Realitzarem una auditoria vinculant amb indicadors objectius d’aquests “Eixos Verds” i dels carrers dels entorns per detectar el grau de contaminació, de neteja, de seguretat, d’activitat comercial, de mobilitat, o d’augment del preu de l’habitatge, per adequar aquests eixos als resultats obtinguts, revertint tots aquells elements que no funcionin o que distorsionin l’esperit original de l’Eixample Cerdà. 
 • Iniciarem la revisió del Catàleg de patrimoni de la ciutat de Barcelona. 
 • Elaborarem Pla de manteniment del verd de la ciutat, avui absolutament abandonat. 
 • Realitzarem un inventari i posada en marxa del pla de recuperació d’interiors d’illa. 
 • Millorarem i ampliarem els refugis climàtics en casos d’onada de calor. Garantirem que s’avanci l’obertura de les piscines municipals, tot adaptant-nos a la nova realitat climàtica, i garantirem que, en onada de calor declarada, l’accés sigui gratuït per als col·lectius més vulnerables a les altes temperatures, i pels joves i infants. 
 • Redactarem un nou pla de manteniment de l’espai públic, La primera condició per tenir una ciutat neta i segura és tenir una ciutat ordenada i cuidada. 
 • Iniciarem una auditoria de l’enllumenat públic per millorar la seva eficiència -menor consum-, la seva eficàcia -llum més útil- i el seu estat i manteniment. 
 • Promourem una governança de l’organització del Congrés Mundial de la Unió Internacional d’Arquitectes i de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura l’any 2026 que atorgui el màxim protagonisme a la societat civil organitzada, que serà la millor manera d’impulsar més i millor el lideratge de Barcelona en l’urbanisme i l’arquitectura mundial. 
 • Mantindrem les convocatòries de les noves promocions de Guàrdia Urbana per arribar als 4000 agents el 2027. 
 • Reeditarem el Pla d’ajudes a la rehabilitació d’equipaments d’entitats. 
 • Iniciarem el disseny d’un Pla de connectivitat entre els diversos centres sanitaris (centres d’atenció primària i sociosanitaris), tot aplicant les noves tecnologies que permeten per exemple comptar amb un bus a demanda, per garantir que s’hi pugui accedir de manera accessible en transport públic, Tothom, ha de poder arribar amb transport públic accessible al centre sanitari. 
 • Treballarem per passar de la cultura de les subvencions a la dels convenis, per tal de donar estabilitat a les associacions i llibertat als seus dirigents. Aquests han de destinar el seu temps a la programació cultural i no a cercar els recursos econòmics per dur a terme la seva activitat associativa.

UNA BARCELONA PER VIURE I PER VIURE-LA

 • Garantirem a tothom l’accés a la digitalització. Per a ser una ciutat capdavantera i de veritable progrés, hem de lluitar contra les bretxes digitals, i per això impulsarem el Bo Social Digital per a la compra de dispositius i accés a internet i formació en habilitats digitals. 
 • Crearem i constituirem la taula per lluitar contra el fracàs escolar i per l’èxit educatiu a la ciutat de Barcelona (Acord de ciutat). 
 • Encarregarem a l’IMEB el disseny d’un ajut econòmic per a les famílies que s’han quedat sense plaça a les escoles bressols municipals per contribuir al cost d’una plaça privada, i incorporarem la reorganització de les zones d’influència de les escoles bressol per tal que siguin com les de l’escoles d’infantil i primària: zona de proximitat i no pas de districte. 
 • Crearem un servei d’atenció a la salut mental a l’escola, per oferir assessorament i formació als professionals i als centres en tot allò que requereixin. 
 • Organitzarem i licitarem casals durant les vacances escolars de Nadal a cada barri de la ciutat. 
 • Convocarem el sector esportiu per fer el nou pla estratègic de l’esport ( 2024-2034) que serà el full de ruta pels propers anys, i que haurà d’incloure un Pla d’Equipaments Esportius que planifiqui les inversions i obres de millora de les instal·lacions esportives de la ciutat. 
 • Crearem una oficina especialitzada en la captació d’esdeveniments i competicions esportives internacionals en col·laboració amb el sector, per tornar a situar Barcelona com a Capital Mundial de l’Esport, i des d’allà també donarem suport a la celebració de la Copa Amèrica. 
 • Augmentarem el llindar de renda per augmentar les beques esportives a tots els barris. 
 • Crearem una Direcció de cultura popular a l’ICUB per potenciar-la i atendre a les entitats. 
 • Ampliarem els programes de promoció de l’activitat física. Implantarem la Recepta Esportiva en col·laboració amb els centres d’atenció primària i l’Institut de Barcelona Esports, i altres recursos de la xarxa comunitària, preparant una prova pilot per desenvolupar al gener de 2024. 
 • Dibuixarem un mapa de la ciutat en clau de gènere per tal de localitzar els punts insegurs de la ciutat per a les dones a l’hora de desplaçar-se i, així, poder il·luminar i adequar les zones insegures de la ciutat, com també reformular els obstacles existents, per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència masclista. 
 • Posarem en funcionament l’Agència pels Drets Civils i la No-Discriminació per donar transversalitat i centralitat a les polítiques de defensa dels drets humans, els drets fonamentals i els drets civils, i que depengui directament d’Alcaldia. 
 • Crearem un equip des de l’Agència pels Drets Civils i la No-Discriminació per treballar contra l’augment d’actituds LGTBI-fòbiques i la violència contra les persones LGTBI, en coordinació amb els cossos de seguretat i l’àmbit judicial. 
 • Farem una diagnosi municipal per determinar una estratègia que garanteixi que tots els òrgans directius de l’Ajuntament, els seus òrgans col·legiats i totes les seves empreses públiques siguin peritaries i no hi hagi escletxes salarials.

LA BARCELONA QUE LIDERA DES DE L’EXIGÈNCIA

 • Establirem una regidoria que lideri les relacions bilaterals entre la ciutat de Barcelona i la resta del territori de Catalunya, per tal de compartir reptes i necessitats, i afavorir aliances, la presència d’inversions i oportunitats i la seva projecció internacional. 
 • Crearem el “Barcelona International”, un consorci público-privat que permeti potenciar, promocionar i gestionar la “Marca Barcelona”, i que sigui l’embrió de noves iniciatives al servei d’una acció exterior de país construïda de la mà de la societat civil. Aquesta gestió serà clau per a la millora de la competitivitat internacional del teixit empresarial de la ciutat a través de més i millor innovació empresarial, per fomentar l’atracció de talent internacional, perquè el talent local no marxi i per atreure inversió estrangera de qualitat. 
 • Convocarem als alcaldes metropolitans per tal de començar a treballar solucions metropolitanes en àmbits com la mobilitat (Pàrquings dissuasius, Rodalies, xarxa de busos), l’habitatge, l’abordatge del sensellarisme, la seguretat, la promoció econòmica i l’economia i la gestió dels residus. 
 • Exigirem al Govern de l’Estat una informació acurada i detallada pel compliment de l’execució de les inversions i projectes previstos a Barcelona, i concretament al sistema de Rodalies, a La Sagrera, a la Ronda Litoral, a la B-23, al Corredor Mediterrani i a l’Aeroport del Prat. 
 • Liderarem la petició del traspàs de la titularitat de Rodalies al Govern de la Generalitat, que vagi acompanyat d’inversions i finançament real, i d’una nova governança amb la participació de l’Ajuntament, seguint el model de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
 • Crearem el “Districte Exterior” com a punt de trobada i de generació de sinergies positives per a totes aquelles persones i empreses que han decidit instal·lar-se a Barcelona. 
 • Demanarem l’aplicació de l’IVA reduït pel sector esportiu, com a motor i activitat de salut. 
 • Nomenarem a un Comissionat per la Llengua catalana que vetlli perquè la promoció de l’ús del català es tingui en compte de manera transversal en totes les polítiques de l’Ajuntament, juntament amb l’oficina de la llengua catalana que es crearà dins el projecte de la Casa de les Lletres. 
 • Convocarem un gran acord de ciutat per les infraestructures, la competitivitat i l’ocupació de qualitat, amb la societat civil, per exigir la implementació de tot allò que sigui necessari per constituir una Barcelona capdavantera.
Desplaça cap amunt