Impulsem una declaració de l’Ajuntament en suport de les Persones Sordcegues amb l’objectiu de visibilitzar les necessitats d’aquest col•lectiu

El Consell Plenari acorda amb els vots de tots els grups una iniciativa de TriasxBCN que proposa il·luminar de verd la façana del consistori tots els 27 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de la Sordceguesa, donar a conèixer aquesta discapacitat i el bastó blanc i vermell que la identifica, i crear un servei que permeti l’avaluació i detecció de casos i l’impuls a programes per afavorir la vida independent  

El Grup Municipal de Trias per Barcelona ha impulsat l’aprovació avui a l’Ajuntament d’una Declaració Institucional en suport de les Persones Sordcegues amb l’objectiu de visibilitzar les necessitats d’aquest col·lectiu. El Consell Plenari ha acordat amb els vots de tots els grups una iniciativa de TriasxBCN que proposa il·luminar de verd la façana del consistori tots els 27 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de la Sordceguesa, donar a conèixer aquesta discapacitat i el bastó blanc i vermell que la identifica, i crear un servei en col·laboració amb les entitats de l’àmbit que permeti l’avaluació i detecció de casos, i la desinstitucionalització de les persones amb sordceguesa amb programes de vida independent, entre d’altres mesures. 

El grup municipal de Trias per Barcelona, de la mà de la seva portaveu adjunta, Neus Munté, ha presentat una Declaració Institucional al Consell Plenari de l’Ajuntament d’aquest mes de juny, que s’ha celebrat avui, en suport a les persones amb sordceguesa i que s’ha aprovat per unanimitat.

En l’exposició de motius, la Declaració Institucional assenyala que:

El 27 de Juny, en memòria del naixement de Helen Keller, la primera persona sordcega que va lluitar pels drets de les persones amb sordceguesa, és  celebra el Dia Internacional de les Persones Sordcegues amb l’objectiu de visibilitzar les necessitats d’aquest col·lectiu encara molt invisibilitzat i desconegut.

A diferència de les persones cegues, les persones amb sordceguesa utilitzen un bastó blanc i vermell. La sordceguesa és una discapacitat severa que afecta els sentits de la vista i de l’oïda i que pot ser congènita adquirida o associada a l’envelliment. Aquesta doble afectació té un impacte greu en el desenvolupament autònom de la persona que dificulta la seva participació en la societat, tot i que cada persona amb sordceguesa és diferent i necessita unes ajudes específiques, a mida de la seva condició física i cognitiva, de les seves restes visuals i/o auditives, del coneixement o no de la llengua de signes, i/o amb la presència d’altres discapacitats addicionals.

Existeixen grans diferències depenent de si la sordceguesa és congènita o bé sobrevinguda i depenent del  moment d’aparició, pot ser una discapacitat molt limitant i pot comportar un grau important de dependència i de pèrdua de l’autonomia o bé pot permetre dur una vida força autònoma.

Tot i les diferències abans esmentades, totes les persones amb sordceguesa presenten  dificultats, en tres aspectes fonamentals de la vida diària: la comunicació i l’accés a la informació, i l’orientació i la mobilitat, és a dir tot el relatiu a l’ús del propi cos en relació amb l’entorn i l’àmbit comunicatiu.

Per aquest motiu els problemes de comunicació, d’accés a la informació i de mobilitat i autonomia, intrínsecs a la sordceguesa, requereixen serveis especialitzats i personal de suport específicament format (mediadors en sordceguesa)..

Els recursos específics per a les persones amb sordceguesa són imprescindibles per poder aconseguir el màxim grau d’autonomia i malauradament la sordceguesa és encara una discapacitat molt desconeguda.

La Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, recull l’especificitat de la sordceguesa però encara manca un reconeixement real i  serveis específics d’acord a les especificitats d’aquesta discapacitat.

Per exemple, no existeix  un cens de persones amb sordceguesa, com si existeix de persones amb d’altres discapacitats, el REDGIS, Estadística de persones amb discapacitat de l’IDESCAT no recull la sordceguesa específicament. Les úniques dades existents són del 2014, es va realitzar en el marc d’un projecte europeu que va liderar l’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT) i va estimar que a Catalunya 38.000 persones patien sordceguesa.

Per tot plegat i en la part executiva de la Declaració, l’Ajuntament de Barcelona acorda:

  1. Il·luminar a partir de l’any 2025 el dia 27 de juny la façana de l’Ajuntament, en color verd (color del teleassistència en cas d’emergència de persones amb sordceguesa) en commemoració del dia internacional de la sordceguesa.
  2. Organitzar el dia 27 de juny de cada any activitats i accions comunicatives per donar a conèixer a la ciutadania la sordceguesa i el bastó blanc i vermell com a eina característica en col·laboració amb les entitats especifiques de l’àmbit, APSOCECAT, ONCE i ASOCIDECAT
  3. Instar a la creació d’un servei en col·laboració amb les entitats que permeti l’avaluació i detecció de casos, la desinstitucionalització de les persones amb sordceguesa amb programes de vida independent, la definició de programes d’atenció individualitzada i el suport i supervisió als centres amb usuaris amb aquest perfil.
  4. Oferir, des del Consorci Sanitari integral de Barcelona, formació especifica i suport als professionals de l’àmbit sanitari per poder atendre a les persones amb sordceguesa i a quins recursos es poden adreçar per demanar suport específic I
  5. Instar a la Generalitat de Catalunya a recollir la sordceguesa a les estadístiques que realitza IDESCAT per poder tenir coneixement de quantes persones a Catalunya tenen sordceguesa.
  6. Donar a conèixer la present declaració al Departament de Drets socials de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 28 de juny de 2024

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt