Impulsem l’elaboració d’un Pla Integral per lluitar contra els grups organitzats que promouen les ocupacions delictives a Ciutat Vella

Al Plenari del Consell de Ciutat Vella, l’executiu també aprova un prec per posar en marxa un pla de xoc econòmic pel Mercat de Santa Caterina i entorns pels prejudicis de les obres de Via Laietana

El Grup Municipal de ‘Trias per Barcelona’ a Ciutat Vella ha acordat amb el govern de Jaume Collboni elaborar un Pla Integral per lluitar contra els grups organitzats que promouen les ocupacions delictives a Ciutat Vella. Al Plenari del Consell del districte de Ciutat Vella del mes d’octubre, l’executiu municipal ha acceptat també un prec del TriasxBCN per posar en marxa un pla de xoc econòmic pel Mercat de Santa Caterina i entorns pels prejudicis de les obres de Via Laietana

En el primer ple del districte de Ciutat Vella d’aquest mandat, el grup de Trias per Barcelona, amb el conseller portaveu, Àlex Roman, i els consellers municipals Alfons Molons i Muriel Sánchez, va aconseguir que el Govern municipal acceptés les tres iniciatives presentades pel grup i l’aprovació d’una declaració institucional.

La proposició, presentada per Alex Roman i que es centrava en la problemàtica de les ocupacions delinqüencials al districte de Ciutat Vella, acorda:

“- Que el govern del districte actuï decididament, amb la detecció d’aquests immobles, denunciant davant la Fiscalia Superior de Catalunya i emeti instruccions específiques, als serveis depenents de l’Ajuntament de Barcelona, per combatre amb més eficàcia les ocupacions delictives.

– Que el govern del districte realitzi un cens d’ocupacions delinqüencials als barris de Ciutat Vella i s’elabori un Pla Integral, consensuat per la majoria de forces municipals, per entre d’altres lluitar contra les màfies i els grups organitzats que promouen les ocupacions per realitzar les seves activitats delictives.

– Que el govern del districte doni ple suport, amb tots els elements al seu abast, i intervenir quan sigui necessari, a aquelles comunitats de veïns amb perfils més vulnerables i castigades per aquesta pràctica.”

Com va recordar el conseller de TriasxBCN, segons fonts dels Mossos d’Esquadra, a Barcelona es produeixen 1502 ocupacions delinqüencials anuals. Els grans tenidors, com la SAREB entre d’altres, compten amb més de

700 pisos a Barcelona, i és conegut que no se’n fan càrrec i que aquest deixament de funcions fa un efecte crida a les ocupacions delinqüencials. “Aquest fenomen, a banda de la seva il•legalitat, és responsable de problemes de convivència i seguretat al districte”, va denunciar Roman, que va agrair els vots favorables de tots els grups i que van permetre aprovar la proposició.

El conseller Alfons Molons va presentar un prec del grup de TriasxBCN, que va ser acceptat, que “insta el govern municipal a posar en marxa un pla de xoc econòmic pel Mercat de Santa Caterina i entorns que inclogui ajuts pels venedors, pels prejudicis de les obres de llarga durada, així com la remodelació i posada en marxa urgent de l’espai de parades buides, de comú acord amb l’Associació de Concessionaris del Mercat de Santa Caterina”.

Com va exposar Molons, el Mercat de Santa Caterina té una gran importància pel barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i sempre ha destacat per la qualitat i varietat dels seus productes, sent un pol d’atracció econòmica per la zona. “Però ara, arran de les obres de reforma de Via Laietana, que ara es veuen empitjorades amb la segona fase de les obres, venedors i clients tenen dificultat d’accés”, va dir Alfons Molons, “i aquestes dificultats ja diuren des de fa molts mesos”.

A parer del grup de Trias per Barcelona, la gestió de les obres no s’està fent amb la suficient diligència i planificació; i no es preveu facilitar el pas dels vianants i vehicles d’una manera més còmode i fàcil els caps de setmana, festius i èpoques especials, com pot ser Nadal. “No hi ha una campanya d’informació adequada de com accedir al mercat, no tan sols als entorns si no a tota la ciutat, donat que al Mercat i al comerç dels entorns de Santa Caterina hi acudeix (o hi acudia abans de les obres) gent de tota la ciutat i també d’altres municipis”. Les dificultats d’accés estan significant una baixa molt important en la facturació dels venedors del Mercat ja que una gran part de compradors accedia en vehicle privat; al mateix temps que el nombre de parades tancades, moltes a les entrades del mercat, resta incentius per entrar-hi a comprar.

De la seva banda, la consellera Muriel Sánchez va adreçar una pregunta a govern municipal per tal que “informi degudament sobre el seguiment de les actuacions dutes a terme per restablir l’accés a l’aigua calenta i el correcte funcionament de les plaques solars dels habitatges tutelats del carrer dels Pinzón, a la Barceloneta”. Com va exposar la consellera de TriasxBCN, els habitatge tutelats per a la gent gran ubicats al carrer dels Pinzón 6, del barri de la Barceloneta, pateixen des de fa un temps un accés deficitari a l’aigua calenta, ja que les plaques solars que abasteixen d’energia la finca estan malmeses. “La nostra formació, el març passat ja va denunciar la manca de seguiment del cas per part del consistori. I també vam poder constatar in situ durant el mes de juny passat que les incidències en l’abastiment d’aigua calenta no havien estat solucionades”, va dir Muriel Sánchez.

El Govern va respondre que el problema està solucionat; però els veïns i veïnes asseguren al grup de TriasxBCN que no és així. En els pròxims dies conselles de TriasxBCN acompanyaran el conseller de Govern a la Barceloneta per parlar amb els veïns i veïnes.

Finalment, el Ple de Ciutat Vella va aprovar una declaració institucional, impulsada pel grup de Trias per Barcelona, amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que es commemora el pròxim 25 de novembre, i que en la seva part dispositiva recull:

1. Instar a totes les institucions, partits polítics, associacions, col•lectius, i també a cada persona de manera individual a treballar per desarticular el model patriarcal que utilitza les violències masclistes com una forma de dominació. I, concretament, que les administracions públiques es com-prometin a dedicar tots els esforços i recursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes. I fer-lo amb diligència deguda, amb una resposta integral i amb polítiques públiques transformadores i valentes.

2. Reconèixer i garantir els drets de les dones i fer-ho extensiu a qualsevol àmbit o institució, juntament amb mecanismes i instruments per assolir una vertadera societat diversa, igualitària i justa, compromesa amb la lluita contra les violències masclistes.

3. Manifestar el compromís de defensa i aplicació de la legislació vigent en qualsevol situació que comporti la vulneració dels drets de les dones i actituds masclistes i remarcar la importància d’incorporar de manera transversal la perspectiva de gènere en qualsevol política publica.

Barcelona, 27 d’octubre de 2023

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt