Forcem el govern Collboni a les Corts a presentar un pla d’execució dels projectes pendents a la Colònia Castells

Al Plenari del Consell de Les Corts del mes de juliol l’executiu del PSC accepta els dos precs de TriasxBCN i durà a terme una campanya informativa sobre l’impacte de la Llei Crea i Creix en la facturació digital per a comerciants i empresaris, i realitzarà accions per activar al districte el Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP)

El grup de Trias per Barcelona a Les Corts ha forçat el govern de Jaume Collboni a presentar un pla d’execució dels projectes pendents a la Colònia Castells. Al Plenari del Consell de Les Corts del mes de juliol, l’executiu del PSC ha acceptat els dos precs de TriasxBCN i durà a terme una campanya informativa sobre l’impacte de la Llei Crea i Creix en la facturació digital per a comerciants i empresaris, i realitzarà accions per activar al districte el Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP).

El grup de Trias per Barcelona a Les Corts, amb el conseller-portaveu, Ivan Condés, i els consellers i conselleres Cristina Company, Joaquim de Gispert, Chon Gonzàlez, Paula Moyano i Cristian Sais, va participar al Ple del districte d’aquest mes de juliol, celebrat ahir dimecres.

La consellera Paula Moyano va defensar una proposició, que es va aprovar amb els vots de tots els grups i l’abstenció del PSC, que reclamava:

“Instar al Govern Municipal a la presentació, abans de finals de 2024, d’un pla d’actuació per l’execució de totes les Unitats de Projecte pendents de desenvolupar de l’MPGM en l’àmbit del sector de la Colònia Castells que inclogui calendari, relació de titularitats de les finques, fases d’elaboració dels projectes i de l’execució de les obres i pressupost, a més, que s’informi de l’estat dels reallotjaments dels afectats dels enderrocs.

En paral·lel i mentre no s’inicien les obres, que es procedeixi a l’arranjament de la finca de la Plaça del Carme 1 (UP-A2) i en particular, de la tanca que la separa dels habitatges del carrer Morales, que degut al seu mal estat ha provocat situacions d’inseguretat als veïns i veïnes d’aquests habitatges.”

“Demanem que s’executi els plans pendents per iniciar la construcció d’habitatge assequible a l’àmbit de Colònia Castells”, va reclamar la consellera Moyano, tot lamentat l’abstenció del PSC: “és incomprensible amb l’emergència habitacional que patim”.

Per la seva part, la consellera Cristina Company va formular un dels precs de TriasxBCN que reclamava “Que es posi en marxa una campanya d’informació a comerciants, paradistes del mercat, autònoms i altres empresaris, per informar de com els afectarà l’aplicació de la Llei Crea i Creix, en concret, amb el que fa referència a la obligació de emetre les factures digitals. Aquesta campanya informativa hauria de detallar, entre altres, quins són els beneficis que aportarà la generació de la facturació electrònica, els terminis d’aplicació obligatòria, les operacions que estan sotmeses a la factura electrònica, els clients que estaran afectats per aquesta mesura i quines eines d’ajuda tindran els empresaris per implanta aquesta nova gestió”.

Com va exposar la consellera de TriasxBCN, “la Llei 18/2022 “Crea i Creix” té com objectiu fomentar el dinamisme del teixit productiu i donar resposta a les demandes i recomanacions dels diferents organismes internacionals, així com regular alguns aspectes relacionats amb les empreses”.

“S’està avançant en la implantació de la digitalització en la gestió del món del

comerç i dels autònoms, però hi ha una manca d’informació institucional entre els comerciants i paradistes del mercat del Districte sobre l’obligatorietat de la utilització de la factura electrònica”, va assenyalar la Company, que va afegir que “cal donar a conèixer els instruments i eines d’ajuda als comerciants i empresaris per a la seva implantació”.

La consellera Chon González va defensar l’altre prec del grup de Trias per Barcelona, que també va ser aprovat pels socialistes, que demanava: “Instar el Govern del Districte de les Corts a què, partint de l’actual situació d’increment de persones sense sostre al nostre districte, realitzi les actuacions pertinents per activar el Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP)”.

González va explicar que l’últim recompte de la fundació Arrels del 13 de desembre de 2023 ha detectat 1.384 persones sense llar a Barcelona, un augment del 12% respecte al 2022. L’increment ha afectat tots els districtes, amb un notable augment als districtes allunyats del centre, com Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Sant Andreu i Nou Barris, i 44 persones van ser comptabilitzades a Les Corts. La consellera de TriasxBCN també va recordar que durant el primer semestre de 2023, es va registrar un augment de nous sensesostre a Les Corts, especialment a Plaça de Caba, Cardenal Reig i Jardins Bacardit, i Zona Universitària. El 16 de gener, la Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat l’elaboració d’un nou Pla d’abordatge contra el sensellarisme.

“Amb el prec”, va exposar la consellera, “demanem que s’activi al nostre districte el SASSEP, un servei per millorar les condicions de vida de les persones sense llar i incentivar la seva vinculació amb els serveis i recursos existents”.

Finalment, Cristina Company de nou va presentar un seguiment per tal que el govern municipal informés de l’estat d’execució de la proposició aprovada al Consell de Districte de les Corts del 4 de març de 2024 que acordava: “Instem al Govern del Districte de Les Corts a elevar a la Ponència de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona la Iniciativa ciutadana “Retorn cap als nostres noms”

-avalada per un procés participatiu i per 1508 signatures de cortsencs/ques- per a què continuï el procés de substitució del nom de l’Av Carles III per Ronda de Les Corts”.

El govern es va negar a informar de l’estat d’execució de la iniciativa, argumentant que en el seu moment hi havia votat en contra. Aquesta mateixa resposta la va donar també a altres seguiments plantejats per altres grups municipals. Els grups van expressar la seva disconformitat amb aquest posicionament i van demanar un informe al secretari.

Barcelona, 11 de juliol de 2024

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt