El govern de Collboni no aturarà el programa ‘Porta a Porta’ malgrat haver-se compromès a avaluar-lo

Al Plenari del Consell de Sant Andreu d’aquest mes d’octubre, l’executiu municipal sí que accepta dos precs del grup de TriasxBCN que demanaven un calendari per a la protecció de la Capella del Sant Crist dels Segadors i l’ampliació del programa “EXTRA, EXTRA!” d’activitats extraescolars o crear un programa similar per a les vacances de Nadal

El Grup Municipal de ‘Trias per Barcelona’ al districte de Sant Andreu ha denuncia que el govern que encapçala Jaume Collboni rebutja aturar el ‘Porta a Porta’ al districte malgrat haver-se compromès a fer una avaluació d’aquest sistema de recollida d’escombraries. Al Plenari del Consell de Sant Andreu del mes d’octubre, l’executiu municipal sí accepta dos precs del grup TriasxBCN que demanaven un calendari per a la protecció de la Capella del Sant Crist dels Segadors i l’ampliació del programa “EXTRA, EXTRA!” d’activitats extraescolars o crear un programa similar per a les vacances de Nadal.

Ahir dimarts es va celebrar el primer ple del districte del mandat de Sant Andreu, en el que el grup de Trias per Barcelona està representant per Ximena Gadea, com a consellera i portaveu; i els consellers municipals Xavier de la Cruz i Jaume Tomàs.

El conseller de TriasxBCN, Xavier e la Cruz, va defensar una proposició que reclamava: “Que el govern del districte de Sant Andreu aturi de manera immediata el sistema de recollida «Porta a Porta» a Sant Andreu de Palomar, donat que després de 29 mesos d’implementació és palès que amb altres sistemes menys disruptius per a la qualitat de vida del veïnat s’arriba al mateix percentatge o superior de reciclatge que marquen les directives europees”.

Com va exposar el conseller De la Cruz, el sistema de recollida «Porta a Porta» es va implantar el maig de 2021 a la fase 1 a Sant Andreu de Palomar. Aquesta implantació no complia amb l’article 31 de la llei europea 2008/98/CE, que obliga a la participació activa per part del veïnat en el disseny del sistema de gestió de residus i va provocar un gran rebuig veïnal, exemplificat en manifestacions espontànies i la recollida de 4.236 signatures en contra d’aquest sistema. També va recordar la portaveu de TriasxBCN que la secció primera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar la Taxa de Recollida de Residus nul•la pel caràcter excessivament genèric de la seva justificació tècnica.

A parer del grup de Trias per Barcelona, la recollida nocturna de la brossa vulnera el dret al descans dels veïns: i també que el fet que la brossa de

reciclables continuï sens dipositada en línia de façana, vulnera els drets de les persones amb discapacitat, especialment amb mobilitat reduïda i ceguesa. “A més, el govern municipal encara no ha un fet exercici de transparència i bon govern amb un lliurament d’informació clara, detallada i precisa sobre el cost total d’implementació del ‘Porta a Porta’ a Sant Andreu”, ha dit Xavier de la Cruz.

Malauradament, el govern del PSC, amb els consellers dels Comuns i ERC, va votar en contra i la proposició no va prosperar. El conseller de TriasxBCN va criticar aquest vot en contra, recordant que l’alcalde Collboni, en la campanya electoral va afirmar que es faria una avaluació del ‘porta a porta’ de Sant Andreu i s’hi introduirien les mesures correctores necessàries. “Aquesta avaluació no s’ha fet, però tampoc aturen el sistema”, ha denunciat De la Cruz.

 

Demanem un calendari per a la protecció de la Capella del Sant Crist dels Segadors

El govern, per contra, sí que va aprovar dos precs presentats pels consellers de TriasxBCN. Xavier de la Cruz de nou va defensar un Prec, transaccionat amb el Govern socialista, per tal “que el govern del Districte de Sant Andreu presenti un calendari de la comissió per a la promoció de la protecció física de la Capella del Sant Crist dels Segadors, en un termini entre quatre i vuit mesos a partir d’avui mateix”.

La Capella de l’Antic Sant Crist dels Segadors va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (B.C.I.N – Lloc Històric) per la Generalitat de Catalunya. És un espai portador de valors històrics, culturals i socials rellevants per al país i especialment pel poble de Sant Andreu de Palomar; però es troba en un estat de precarietat molt perillós.

 

Ampliació del programa “EXTRA, EXTRA!” d’activitats extraescolars o crear un programa similar

El segon prec, defensat pel conseller de TriasxBCN Jaume Tomàs, reclamava “que el govern del districte de Sant Andreu presenti l’ampliació del programa “EXTRA, EXTRA!” o la creació d’un programa similar per a les vacances de Nadal, tot comptant amb el teixit cultural i de lleure de cada territori, per tal de facilitar la conciliació laboral i familiar de les famílies que en gaudeixin, tot oferint un espai lúdic, generador de comunitat i compensador de les desigualtats. Aquesta ampliació es portarà a terme en tots els barris que actualment formen part del Pla de Barris”.

El programa “EXTRA, EXTRA” va néixer fruit del convenciment que les activitats extraescolars són un factor clau de l’èxit educatiu, en termes acadèmics i també psicoemocionals. Aquest programa ha aconseguit diversificar l’oferta lúdica, acostant infants i joves a l’àmbit científic i artístic en horari no lectiu. “Creiem que aquest programa s’ha de continuar millorant, diversificant i ampliant per arribar a més barris i famílies i amb aquesta finalitat presentem el prec”, va explicar Tomàs.

Barcelona, 25 d’octubre de 2023

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt