Denunciem davant el comitè d’ètica de l’Ajuntament un regidor de VOX per una intervenció al Ple homòfoba i lgtbifòbica

El regidor de TriasxBCN Joan Rodríguez Portell signa un escrit que censura les manifestacions de Liberto Senderos al Consell Plenari del passat 24 de novembre perquè fomenten un discurs d’odi, i que insta a obrir-li expedient sancionador per vulnerar el codi de conducta del consistori

 El Grup Municipal de Trias per Barcelona ha denunciat davant el comitè d’ètica de l’Ajuntament un regidor de VOX, Liberto Senderos, per una intervenció al Ple homòfoba i lgtbifòbica. El regidor del grup municipal de TriasxBCN Joan Rodríguez Portell ha signat un escrit que censura les manifestacions de Liberto Senderos en el Consell Plenari de l’Ajuntament del passat 24 de novembre perquè fomenten un discurs d’odi, i que insta a obrir-li expedient sancionador per vulnerar el codi de conducta del consistori.

En l’escrit de denúncia registrat aquest mateix matí a l’Ajuntament, el Grup de Trias per Barcelona exposa un incident esdevingut durant la celebració del Ple municipal de divendres passat i, més concretament, fa referència a la intervenció a la part final de la sessió, i en el torn de debat a l’entorn de l’aprovació d’una Declaració Institucional sobre els Drets dels Infants, del regidor de VOX Liberto Senderos Oliva en que va afirma que: “… les dades d’abusos a menors per part de membres de la església catòlica estan manipulades i que tant polítics, com educadors i homosexuals, son col·lectius que registren tants o mes abusos a menors que els religiosos, sense que els mitjans de comunicació ho reflecteixin.”.

En les consideracions que donen suport a la seva denuncia, l’escrit del Grup de Trias per Barcelona reclama al Comitè d’Ètica que, “davant aquestes declaracions, dictamini si són homòfobes i lgtbifòbiques i incompleixen per tant el Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona i altres normatives nacionals i internacionals de garantia dels drets humans”.

En la denúncia que signa Joan Rodríguez Portell, TriasxBCN exposa que les declaracions de Senderos Oliva vulnera fins a 6 normes, lleis o normatives fonamentals:

 

Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Article 5 especifica els principis rectors de l’activitat municipal i assegura que:

“Les persones subjectes a aquest Codi, en les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han d’actuar d’acord amb els principis ètics següents:

  • Drets humans: vetllaran pel respecte i la protecció dels drets humans reconeguts internacionalment, i pel respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris de totes les persones.
  • Igualtat: garantiran la igualtat de tracte de totes les persones, evitant tota discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altre circumstància i actuant sempre de manera objectiva.
  • En el marc de l’actuació municipal, promouran la inclusió social dels col•lectius més desafavorits, així com la tolerància i el foment de la diversitat social, garantint la seva cohesió; i impulsaran accions dirigides a potenciar i garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Carta Municipal de Barcelona.

Article 38. “L’Ajuntament de Barcelona, ha de vetllar perquè a la ciutat no es produeixin conductes discriminatòries negatives per raó de raça, religió, color ascendència, edat, gènere, sexe, discapacitat o lloc de naixement.  La ciutat, els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona han de fer extensiu el seu zel en la defensa i la protecció d’aquests drets fonamentals a totes les persones que es trobin a la ciutat sense ésser-ne residents.”

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Article 5. “Les administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han de vetllar pel dret a la no-discriminació amb independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la persona o del grup familiar a què pertanyi.”

Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 40.8, que estableix que “Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.”

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea.

Article 21, per mitjà del qual es consagra, entre d’altres, la prohibició de discriminació per orientació sexual com a dret primari de la Unió Europea.

Declaració Universal de Drets Humans.

Article 1. “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.”

A parer de Rodríguez Portell, la vulneració de les normatives esmentades per part del regidor Senderos, “fomenta un discurs d’odi que pot fer augmentar i legitimar la homofòbia i la lgtbifòbia a la ciutat de Barcelona. Es per això que considerem que comentaris com aquests no s’han de poder tornar a repetir per part d’un servidor públic”. A més, recorda que el regidor de VOX, lluny de disculpar-se o retirar les seves paraules, va confirmar que “havia dit el que havia dit i que no hi havia res a retirar”.

L’escrit de TriasxBCN conclou sol·licitant que “arran del que s’hi exposa, es procedeixi per part d’aquest comitè a valorar les declaracions fetes per el regidor Liberto Senderos Oliva, i prendre les mesures que consideri pertinents. A parer del Grup de Trias per Barcelona, les expressions de Senderos són gravíssimes, i en cap cas haurien de quedar impunes.

 

Barcelona, 28 de novembre de 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt