Aconseguim que govern revisi el Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona per tal que no es perdin edificis i obres arquitectòniques d’interès

El grup municipal de ‘Trias per Barcelona’ també compromet l’executiu a informar de les obres que s’hauran de fer a la Biblioteca Gabriel García Márquez després de les deficiències estructurals que s’hi ha detectat

El grup municipal de Trias per Barcelona ha aconseguit avui que el Govern de Jaume Collboni s’obri a revisar el Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona per tal que no es perdin edificis i obres arquitectòniques d’interès. El grup municipal de TriasxBCN també ha compromès l’executiu socialista a informar de les obres que s’hauran de fer a la Biblioteca Gabriel García Márquez després de les deficiències estructurals que s’hi ha detectat.

El regidor de Trias per Barcelona Damià Calvet ha defensat aquesta tarda un Prec a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Habitatge i Mobilitat un prec, que s’ha acceptat, que demanava:

  • “Que el Govern Municipal es comprometi a revisar el Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona, per tal que, a cada districte, no es perdin edificis i obres arquitectòniques d’interès, exercint controls sobre l’obra nova i les reformes per tal de garantir-ne la conservació. Aquesta revisió del catàleg ha de comportar una revisió de la protecció actual dels elements per valorar-ne la idoneïtat i la incorporació de nous elements vulnerables o d’interès de cada districte i que conformen el paisatge urbà de la ciutat, a més també haurà de comportar la seva digitalització.
  • Conjuntament amb aquesta revisió, s’haurà de presentar un informe amb l’estat de conservació del conjunt del patrimoni artístic, cultural, històric i arquitectònic, en l’àmbit de ciutat i de districte que inclogui les actuacions per la preservació d’aquest patrimoni, realitzades a l’anterior mandat i la previsió de conservació d’aquest mandat, amb calendari i pressupost individualitzat”.

Damià Calvet ha afirmat que “és de vital importància per a la ciutat de Barcelona preservar el llegat històric i patrimonial, protegir-lo,  preservar-lo i donar-lo  a conèixer i fer-lo accessible a la ciutadania”, i ha afegit que “qui perd  els orígens perd la identitat, i la identitat es configura amb capes d’història i ens projecta al futur”.

El regidor Calvet ha reclamat revisar el catàleg, “per veure si la protecció de cada element que en forma part és la necessària, també per incloure elements nous i buscar mecanismes agilitzar-ne la incorporació”. També ha explicat que el seu grup ha presentat iniciatives diverses, també als districtes, per la creació  de taules de treball o per incentivar la divulgació històrica, per la digitalització del catàleg  o per la correcta senyalització dels elements.  

“No ens podem permetre la pèrdua del patrimoni de la ciutat. Els darrers anys el paisatge urbà ha patit una degradació important i veiem, dia rere dia, possibles pèrdues d’elements no catalogats”, ha exposat Calvet, tot explicant alhora que ha acceptat una transacció del govern i s’ha eliminat del text la temporalitat dels sis mesos.

En un segon prec de TriasxBCN, presentat també per Damià Calvet i acceptat pel govern, es reclamava:

“Que el Govern Municipal presenti un informe sobre la Biblioteca Gabriel García Márquez amb els següents punts:

  • Una auditoria sobre el projecte, la licitació, el contracte d’obra, el pressupost, i les responsabilitats de l’arquitecte, el director d’execució i la constructora de l’obra executada.
  • Un desglossat de les intervencions i del pressupost per la reparació dels desperfectes, amb el corresponent calendari d’execució i afectació en el funcionament de la biblioteca.
  • La proposta de substitució de la biblioteca com a refugi climàtic durant el tancament per obres.
  • Una valoració sobre l’afectació de les noves intervencions en el global de l’edifici, i la possible afectació en la qualitat arquitectònica que l’ha fet mereixedora del Premi Internacional a la Millor Biblioteca Pública 2023 i al premi FAD d’Arquitectura 2023.”

Damià Calvet ha explicat que “s’ha generat sorpresa social respecte a les obres que s’hauran de fer per reparar la Biblioteca Gabriel García Márquez, un equipament cultural important pel barri, el districte i la ciutat, un equipament referencial, perquè ha esdevingut la millor biblioteca del món”. “Alguna cosa no ha anat prou bé en un equipament que ha rebut milers de visites atrets tant per qualitat de l’espai com pels premis d’arquitectura”.  

“La qualitat arquitectònica és innegable i la reparació no ho canviarà. Estiguem segurs que les obres no afecten la catalogació com a millor biblioteca, ho preguntem per tenir millors pràctiques i la menor afectació als usuaris”, ha conclòs Damià Calvet. 

Barcelona, 18 de juny de 2024

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt