A proposta de Trias per Barcelona, es crearà una Comissió per estudiar reformes legals per a fer front a la multireincidència delictiva

El portaveu del grup municipal de TriasxBCN, Jordi Martí Galbis, presidirà aquesta eina, que aprovarà demà el Consell Plenari, i que preveu presentar conclusions abans de l’estiu amb propostes a posar en marxa per revertir les dades d’inseguretat a la ciutat que no paren de créixer

A petició del Grup Municipal de Trias per Barcelona, l’Ajuntament posarà en marxa una Comissió d’Estudi no permanent per acordar reformes legals per a fer front a la multireincidència delictiva i reduir el temps de l’enjudiciament de delictes lleus. El portaveu del grup de TriasxBCN, Jordi Martí Galbis, presidirà aquesta eina, que aprovarà demà el Consell Plenari, i que preveu presentar conclusions abans de l’estiu amb propostes a posar en marxa per revertir les dades d’inseguretat a la ciutat que no paren de créixer.

La inseguretat s’ha cronificat a la ciutat de Barcelona com a primera amenaça pels seus veïns, tal com es desprèn del darrer Baròmetre, on destaca que el 27,7% consideren la inseguretat com la principal preocupació. Una percepció que recull la ciutadania que es confirma per les dades delinqüencials que periòdicament publiquen conjuntament Ajuntament i Generalitat. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana, i després de la reunió de la Junta Local de Seguretat, s’ha confirmat els molt mals resultats del fets delictius del darrer any 2023, en que els fets delictius han pujat gairebé un 9% respecte l’any anterior, amb forts augments i generalitzats en totes les categories, des del furts, a les agressions sexuals o els assalts a domicilis i comerços.    

Davant aquest escenari, el passat mes de desembre, el grup de Trias per Barcelona, de la mà del seu portaveu, Jordi Martí Galbis, va defensar i aconseguir aprovar al Ple de l’Ajuntament una proposició que acordava un nou full de ruta en polítiques de seguretat, que ha de permetre revertir el fracàs dels darrers 8 anys a la capital catalana en aquest àmbit. Entre altres mesures, la iniciativa de TriasxBCN acordada al Plenari, i que es va pactar amb el Govern del PSC, comprometia la convocatòria de la Junta Local de Seguretat per aprovar el Pla de Seguretat 2024-2027 i també augmentar els recursos de la Guàrdia Urbana, seguir augmentant el nombre d’agents de policia local, incrementar la coordinació amb Mossos.

I també, en el seu punt 8è, s’incloïa: “Impulsar la creació d’una Comissió d’Estudi no permanent, a constituir el primer trimestre de 2024, amb l’objectiu de debatre i acordar les modificacions legislatives necessàries per tal de lluitar amb eficàcia contra la multirreincidència i altres fenòmens delictius”. Demà, al Ple del mes de febrer, s’aprovarà la creació d’aquesta nova instància.

Així, el Ple de demà debatrà i aprovarà la creació d’una “Comissió no permanent d’estudi per tal d’analitzar la reformes legislatives i  altres mesures organitzatives a proposar per a fer front a la multireincidència delictiva, sobretot en els casos de delictes lleus, i aconseguir que els procediment judicials corresponents es portin a terme en els terminis legalment previstos”. Designa com a President de la Comissió, el regidor portaveu de TriasxBCN, Jordi Martí Galbis; i com a Vicepresident, el tinent d’Alcalde de Seguretat, Albert Batlle.

Els paràmetres de la comissió són els següents:

Objecte de la Comissió: Estudiar les reformes legislatives que cal impulsar per a poder cobrir dos objectius: reduir dràsticament el fenomen de la delinqüència multireincident vinculada sobretot a la comissió de determinats il·lícits penals (furts, robatoris amb intimidació), i aconseguir l’enjudiciament dels delictes lleus en els terminis previstos per la Llei. La implementació d’aquestes reformes legislatives, que afectarien bàsicament al Codi Penal i a la Llei d’Enjudiciament Criminal, així com la planta judicial, són fonamentals per a aconseguir la reducció tant de la taxa de criminalitat, com de la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania.

Temes a tractar:

 • Proposta de modificació del Codi Penal, als efectes que es produeixi una efectiva condemna dels multireincidents autors de delictes de furt (art. 235.1.7).
 • Proposta de modificació de la Llei 38/1998, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial.
 • Proposta de modificació del RD 95/2009, de 6 de febrer, sobre els sistema de registres administratius de suport a l’Administració de Justícia.
 • Avaluació de l’acompliment de la modificació de l’article 234.3 del Codi Penal del juliol del 2022.
 • Experiències comparades.
 • Impactes urbans, socials i econòmics de la multireincidència.

Composició de la Comissió: La comissió estarà integrada per dos/dues regidors/es de cadascun dels grups municipals.

Règim de funcionament:

 • Es celebraran 5 sessions en l’àmbit de la pròpia comissió.
 • La primera sessió serà la de constitució de la Comissió on s’aprovaran les normes de funcionament i el calendari de treball.
 • Les sessions 2a, 3a, i 4a inclouran la presentació d’un informe de govern sobre el tema a tractar, les compareixences dels experts i les intervencions dels grups municipals.
 • La sessió 5a serà la de conclusions, on es presentarà l’informe i hi intervindran els grups municipals.
 • La comissió prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de les persones que consideri adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb els criteris anàlegs establerts a l’article 39 ter del ROM.
 • La Comissió no permanent d’estudi s’extingirà automàticament un cop celebrada la sessió de conclusions.

 

Barcelona, 22 de febrer de 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt