A instàncies de ‘Trias per Barcelona’, el govern Collboni es compromet a posar en marxa un Pla de recuperació d’interiors d’illa a l’Eixample per guanyar verd real, “ni pintat, ni tàctic”

Francina Vila ha defensat una proposició a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Habitatge que també insta l’executiu a aturar els ‘eixos verds’ planificats per Colau per a repensar-los amb rigor, amb diàleg i consens

A instàncies del grup municipal ‘Trias per Barcelona’, el govern de Jaume Collboni s’ha compromès avui a posar en marxa un Pla de recuperació d’interiors d’illa a l’Eixample per guanyar verd real, “ni pintat, ni tàctic”. Francina Vila ha defensat una proposició a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat i Habitatge de l’Ajuntament que també insta l’executiu del PSC a aturar els eixos verds planificats per repensar-los amb rigor, amb diàleg i consens.

A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Francina vila ha defensat una proposició, que ha comptat amb el suport del PSC, que insta al Govern municipal a:

“Primer, iniciar el procés d’anàlisis i detecció dels potencials interiors d’illa de l’Eixample que poden ser sotmesos a recuperació, per tal d’elaborar un Pla de Recuperació d’Illes detallat i rigorós. Un Pla que incorpori una visió global de l’Eixample, entès des de la comprensió del Pla Cerdà en la seva primera instància basat en la seva homogeneïtat estructural, facilitada a través de les vies i els usos i que propicia la generació d’espai verd a l’interior de les illes gràcies a la seva concepció geomètrica.
Aquest Pla requereix una anàlisi tècnica, econòmica i de sostenibilitat que ha de servir per establir prioritats a l’hora de desenvolupar els projectes, i que, entre d’altres, aquests no suposin situacions de gentrificació, i desigualtat, augment del preu de l’habitatge, com els derivats de projectes d’“eixos verds”.
Entre altres paràmetres, el Pla hauria de detallar la situació de cada un dels interiors d’illa en termes de propietat, per discernir d’aquelles illes que es poden desenvolupar a través d’un procés de compra d’immobles, o quines requereixen d’altres sistemes urbanístics com l’expropiació i determinar el valor estimat d’aquestes operacions.
A més, el Pla ha de considerar la proximitat amb altres àrees de verd, la possible vinculació a equipaments existents o de nova creació, així com totes aquelles dades de caràcter tècnic i econòmic per tal de determinar quines són les possibles actuacions a realitzar a cada illa i la seva viabilitat, amb la finalitat d’articular una xarxa d’interiors d’illa que contribueixi en la renaturalització de l’Eixample i la seva remodelació.

Segon, aturar els projectes dels anomenats “Eixos Verds” planificats, per tal de repensar-los amb rigor, amb diàleg i consens i dur a terme una auditoria vinculant d’aquests eixos i dels carrers de l’entorn per detectar el grau de contaminació, neteja, seguretat, activitat comercial, mobilitat i l’augment de preu de l’habitatge, i aturar aquells elements que no funcionin o distorsionin l’esperit original de l’Eixample Cerdà.”

La regidora Vila ha explicat que el grup ‘TriasxBcn’ és “defensor del Pla Cerdà i també de guanyar massa verda”. Com ha recordat, l’Eixample és el districte més dens de tota Europa, i ha insistit que “volem guanyar verd real, no pintat, no tàctic, i perdurable en el temps”. “Volem una ciutat més amable, saludable, respirable i compromesa amb la lluita contra canvi climàtic. Volem recuperar la filosofia del Pla Cerdà que durant 8 anys el govern municipal ha estat dinamitant, amb la complicitat del PSC”, ha declarat Francina Vila.

“Tenim la possibilitat de posar a l’agenda municipal la recuperació dels interiors d’illa, oasis de calma i que acullen els veïns, no els expulsen”, i per això Vila ha demanat al govern detectar possibles interiors que poden ser sotmesos a un procés de recuperació. També ha demanat aturar els projectes planificats dels Eixos Verds, per analitzar-los amb rigor, diàleg i consens, “que no n’hi ha hagut”, i per fer auditoria per saber quin impacte han tingut, també en els carres dels entorns i també l’impacte sobre el preu dels habitatges.

El govern del PSC ha votat a favor, i la iniciativa s’ha aprovat. “El govern municipal ha de triar si vol fer el verd ‘low cost’ de Colau, o aposta per un verd de qualitat, transformador i vertebrador i per un bon urbanisme. Agraïm que acceptin la iniciativa. Veurem si el pla comença a caminar en els propers mesos i es van prenent mesures perquè sigui realitat, ja que procés serà lent i necessita temps”, ha finalitzat Vila.

Barcelona, 17 d’octubre de 2023

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt