‘Trias per Barcelona’ arrenca el compromís del govern de modificar l’ordenança municipal de circulació i situar el vianant com a prioritat en la seguretat viària

L’executiu rebutja un altre prec de TriasxBCN que reclamava iniciar les obres de connexió entre la plaça de Vallvidrera i la plaça de Pep Ventura amb la instal·lació d’escales mecàniques per facilitar l’accessibilitat a la parada del funicular

El grup municipal ‘Trias per Barcelona’ arrenca el compromís del govern de modificar l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles i situar el vianant com a prioritat. L’executiu ha rebutjat per contra un altre prec de TriasxBCN que reclamava iniciar, en el període màxim d’un any, les obres de connexió entre la plaça de Vallvidrera i la plaça de Pep Ventura amb la instal·lació d’escales mecàniques per facilitar l’accessibilitat a la parada de funicular de Vallvidrera Superior

El govern municipal del PSC ha acceptat aquesta tarda a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge un prec presentat per la regidora de Trias per Barcelona Francina Vila que insta el Govern municipal a: “Que la modificació de l’ordenança municipal de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i de vehicles tingui en compte:

• Que la prioritat veritable és la del vianant, sempre i en tot moment. També el descens de la velocitat màxima i mitjana dels vehicles, cercant amb la sensorització i la intel·ligència artificial el control i gestió del trànsit orientat al descens de la indisciplina dinàmica mitjançant les noves tecnologies. Cal trobar respostes ràpides, intel·ligents i adequades a la idiosincràsia de Barcelona als nous reptes que presenta la micro-mobilitat.

• Que els usuaris de VMP (vehicles de mobilitat personal) han d’anar amb casc i que mai no han de circular per les voreres i pels espais destinats exclusivament als vianants.

• Que els VMP i la bicicleta han de circular per calçades pacificades i cal exigir als vehicles motoritzats que convisquin amb els usuaris ciclistes, però que la micro-mobilitat no ha de conviure amb els vianants per tal de garantir-ne al màxim la seva seguretat. Barcelona és una ciutat molt densificada i la presència massiva de vianants al carrer fa que la segregació natural i espontània de l’espai en superfície posi en risc la seguretat viària de les persones”.

La regidora de TriasxBCN ha explicat que “un pilar fonamental de la mobilitat és la seguretat viària i del vianant”, i ha destacat que a Barcelona hi ha una realitat innegable i és que el vianant “està perdent confortabilitat en els seus desplaçaments i s’ha perdut a la vorera, un espai que hauria de estar blindat pel vianant”.

Francina Vila ha reclamat posar ordre a les voreres, “hi ha noves maneres de moure’s per la ciutat. No estem en contra dels VMP, però ho han de fer de manera segura per ells i pels que van a peu”. El govern ha acceptat el prec i Vila ha afegit “esperem que el redactat de la modificació de l’ordenança incorpori el que hem posat sobre la taula”.

El govern no ha acceptat un altre prec de TriasxBCN, presentat pel seu portaveu Jordi Martí Galbis, que reclamava: “Que el Govern Municipal de l’Ajuntament de Barcelona iniciï en el període màxim d’un any, les obres de connexió entre la plaça de Vallvidrera i la plaça de Pep Ventura a través de la instal•lació d’escales mecàniques on se situen actualment les escales del carrer de Queralt per tal de facilitar l’accessibilitat a la parada de funicular de Vallvidrera Superior”.

“Aquest prec té a veure amb les necessitats llargament reivindicades pel barri de Vallvidrera, un barri que té molts dèficits com altres barris de muntanya”, ha exposat Martí, que ha afegit que la principal connexió en transport públic del barri de Vallvidrera amb la resta de la ciutat s’efectua a través del funicular de FGC que té la seva parada Vallvidrera Superior al carrer Queralt, a l’alçada de la plaça de Pep Ventura. “Els veïns, sobretot persones grans i amb mobilitat reduïda, pateixen l’inconvenient de pujar i baixar les escales que donen pas estació del Funicular. La demanda de disposar d’escales mecàniques és justa i no satisfeta”

“És una obra inajornable, demanem sensibilitat al govern”, ha exposat Jordi Martí Galbis. El govern ha rebutjat el prec, i Martí ho ha lamentat: “si hi ha voluntat política s’ha d’entomar, i si no és en un any ho hauria de ser en dos”.

Barcelona, 17 d’octubre de 2023

ÚLTIMES NOTÍCIES
TEMÀTIQUES
SEGUEIX-NOS!
Desplaça cap amunt